Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Opiskelijakunta ja opiskelijakunnan hallitus

Oppilaitoksessa toimii opiskelijakunta, joka muodostuu oppilaitoksen opiskelijoista. Opiskelijakunnan toiminta lähtee liikkeelle opiskelijoiden omista tarpeista ja aloitteellisuudesta.

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa, antaa palautetta, ideoida toimintaa ja tuoda ajatuksiasi julki ottamalla yhteyttä opiskelijakunnan hallitukseen. Tärkeitä toiminta-alueita ovat muun muassa: oppilaitoksen ja opiskelijoiden yhteistoiminnan kehittäminen, opiskelijoiden edunvalvonta ja oppilaitoksen ja opiskelijakunnan tiedotuksen tehostaminen.

Fain opiskelijakunnan hallituksen kokoonpano:

  • Puheenjohtaja Sara Mäki medipt17
  • Sihteeri Anniina Vinkki medipt19
  • Nitta Kivivuori sostept18A
  • Seidi Siimes medipt17
  • Jia Hietala medipt19
  • Selina Saari medipt19
  • Lilli Kallenautio sähköpt19
  • Atte Laakso  kokki17
  • Saara Haapala medipt19

Opiskelijakunnan hallituksen pöytäkirjat on nähtävillä FAI Opiskelijakunnan hallituksen Facebook-sivuilla. Sieltä löydät muutakin tietoa ja ajankohtaisia tempauksia. Kaikenlaisia ideoita ja toiveita otetaan myös vastaan! Lisätietoja toiminnasta myös kuraattori Maiju Kossilalta, maiju.kossila@lhkk.fi

 

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja