Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Opiskelijahuolto

Oppilaitoksen henkilöstö auttaa opiskelijoitaan opiskelupolun aikana monin eri tavoin. Opiskelijat saavat neuvontaa ja ohjausta opintojen suunnittelussa, opiskelun aikaisissa tukiasioissa ja asumisessa. Tavoitteena on luoda opiskelijoille turvallinen ja viihtyisä oppimisympäristö jossa opinnot onnistuvat.

Opinto-ohjaus

Opiskelija etenee opinnoissaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti tavoitteenaan siirtyä opintojen jälkeen työelämään tai jatko-opintoihin. Ohjauksen tavoitteena on auttaa opintojen etenemisessä, tukea ja edistää opiskelijan henkilökohtaista kehitystä ja vahvistaa ammatillista kasvua.

Kuraattori

Kuraattorin tehtävänä on opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen. Kuraattori tarjoaa opiskelijalle tukea ja ohjausta opiskelussa, henkilökohtaisissa kysymyksissä sekä opintososiaalisissa asioissa. Kuraattorin kanssa voi luottamuksellisesti keskustella mistä tahansa mieltä painavasta asiasta.

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä opiskelija itse, opiskelijan huoltaja, opiskelutoverit, opettaja, yhteistyötahot tai muu opiskelijan läheinen henkilö. Kuraattori voi myös ottaa yhteyttä opiskelijaan.

Kuraattorit

  • Tuija Kesti, puh. 050 5335 186
  • Maiju Kossila, puh. 040 4844 915

sähköpostit etunimi.sukunimi@lhkk.fi

Koulupsykologi

Koulupsykologin tehtävänä on tukea opiskelijoiden mielenterveyttä sekä oppimista. Koulupsykologi tarjoaa lyhytkestoista ohjausta, neuvontaa ja hoitoa opiskelijoiden hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa.

Tavallisimpia koulupsykologille hakeutumisen syitä ovat oppimiseen ja keskittymiseen tai mielialaan, väsymykseen, stressiin ja erilaisiin haitallisiksi koettuihin tunteisiin liittyvät asiat. Nuoret hakevat tukea usein myös ihmissuhteisiin tai tulevaisuudensuunnitelmiin liittyviin tai muihin mieltä painaviin tai opiskelua haittaaviin asioihin.

Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä opiskelija itse, opiskelijan huoltaja, kuraattori, terveydenhoitaja, opettaja tai muu opiskelijan tilanteesta huolestunut henkilö.

Koulupsykologi

  • Silja Heikkinen, puh. 040 6313 501
    silja.heikkinen@lhkk.fi
Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollosta vastaa Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä. Ennalta ehkäisevässä työssä pyritään edistämään opiskelijan hyvää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä. Lisäksi terveydenhoitajalla on oppilaitoksella säännöllinen vastaanottoaika.

Terveydenhoitajat

  • Anne Korpela p. 040 713 0566 tai (03) 41912273. (tekli, rata, kaha, data, kulttuuri)
  • Elisa Paija- Sulka p. 045 657 6301 tai (03) 41912272. (sos.- ja terv.ala)

Aikuisopiskelijoiden opiskelijaterveydenhuollossa opiskelijoita palvelee oman kunnan terveyskeskus.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto
avoinna ma-pe klo 9-11