Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Monet mahdollisuudet kansainvälistyä

Kansainvälisyyteen painottuvalla yksilöllisellä opintopolulla kartutat kansainvälistä osaamistasi, joka näkyy mm. kielitaitona, suvaitsevaisuutena, kulttuuritietoutena, yhteistyö- ja verkostoitumiskykynä sekä ennakkoluulottomuutena uusia asioita kohtaan. Opintopolku on laajuudeltaan 5 – 15 osaamispistettä ja se voi kohdallasi tarkoittaa esimerkiksi

  • ulkomailla tapahtuvaa työssäoppimista, yleensä kolmannen vuoden opiskelijoille
  • ulkomailla tapahtuvaa opiskelua
  • ulkomaille suuntautuvia opintomatkoja
  • kansainvälisyyspäiviä ja -viikkoja alueen oppilaitoksissa
  • kieli- ja kulttuuriopintoja tai
  • kotikansainvälistymistä, jossa hyödynnetään eri tavoin alueen kv-mahdollisuuksia

Työssäoppijoita on ollut ulkomaisissa yrityksissä maailmanlaajuisesti jokaisessa maanosassa, erityisesti Euroopassa, jossa suosituimpia maita kautta aikojen ovat olleet Espanja, Italia, Ranska, Englanti ja Viro. Oppilaitoksen muita kumppanimaita Euroopassa ovat Tsekki, Slovenia, Puola ja Romania. Kaukaisimmat työssäoppimisjaksot ovat suuntautuneet Japaniin, Amerikkaan ja Afrikkaan. Uutena mahdollisuutena Erasmus+ -liikkuvuushankkeen avulla on suorittaa työssäoppimista myös ulkomaisessa oppilaitoksessa.

Vuodesta 2016 alkaen myös pienryhmät ovat voineet matkustaa Erasmus+ -rahoituksella kumppanioppilaitoksiin. Toistaiseksi ryhmämatkoja on tehty Espanjaan, Italiaan ja Tsekkeihin. Pienryhmämatkojen kesto on 10 päivää. Ryhmien koko on ollut 4-5 henkilöä ja ne on tarkoitettu erityisesti niille opiskelijoille, jotka eivät halua lähteä työssäoppimaan ulkomaisiin yrityksiin pidemmäksi aikaa.

Kielitaito on oleellinen asia kansainvälistymisessä. Kielten opiskeluun on tarjolla valinnaiskursseja, joista voit tiedustella tarkemmin kielten opettajilta.

Kansainvälistyä voi myös ilman ulkomaanmatkoja. Oppilaitoksemme vastaanottaa vaihto-opiskelijoita muista maista ja erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä autoalan työssäoppijat ovat löytäneet tiensä Forssaan. Seudun yritykset ovat ottaneet ulkomaiset vaihto- opiskelijat todella hyvin vastaan. Oppilaitoksemme tarvitsee jatkuvasti kv-tutoreita vastaanottamaan ja järjestämään toimintaa vaihto-opiskelijoille. Kv -tutortoiminnan lisäksi oppilaitoksen kotoutumiskoulutuksessa opiskelee yli 50 maahanmuuttajaa lukuisista eri maista. Kotoutumiskoulutuksen opiskelijoiden kanssa on mahdollisuus tutustua eri kulttuureihin ja oppia vieraita kieliä.

Lisätietoja
Lisätietoja kansainvälisistä mahdollisuuksista saat omalta vastuuopettajaltasi sekä Kv-vastaavalta.

Kv-vastaava Miia Ojala
puh. 040 3474 075, miia.ojala@lhkk.fi

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto
avoinna ma-to klo 9-15 ja pe 9-14