Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Itsenäinen tutkinnon osien suorittaminen

Yhteiset tutkinnon osat eli ytot sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Niiden laajuus on 35 osp eli noin 1/5 tutkinnosta. 

Yhteisten tutkinnon osien opinnoissa keskitytään sellaisiin taitoihin, joita tarvitaan kaikissa ammateissa, arjessa ja jatko-opinnoissa. Ytoja ovat mm. sellaiset aineet kuin äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka, fysiikka, kemia, liikunta ja toiminta digitaalisissa ympäristöissä. Ytot arvioidaan arvosanoilla 1–5.  

 • Ytoista 26 osp on pakollisia ja 9 osp valinnaisia opintoja.  
 • Ytot on jaettu kolmeen ryhmään:
  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen  

Ytojen opiskelu Faissa lähiopetuksena

Ytoja opiskellaan Faissa pääsääntöisesti lähiopetuksessa. Pakollisten ytojen lähiopetus suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan alakohtaisesti ryhmittäin,  mutta ryhmissä saattaa olla muutamia toisten alojen opiskelijoita.​​​​​​​ Valinnaiset yto-opinnot valitaaan jokaiselle opiskelijalle tämän toiveiden ja HOKSin mukaisesti. Valinnaiset ovat 3 osp:n kokonaisuuksia ja niitä tarvitaan yhteensä 9 osp. Valinnaisia opintoja järjestetään niin, että syys- ja kevätlukukaudella on kaksi eri toteutusta. Esim. syksyllä ensimmäinen valinnaisainejakso kestää viikot 34–41 ja toinen 43–50. Opiskelija voi valita kultakin toteutukselta yhden valinnaisaineen. Valinnaista ytoa on yleensä maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 14.15–16.00. Kesäopintoina järjestetään myös joitakin yto-valinnaiskursseja.

Ytojen opiskelu itsenäisinä verkkokursseina

Melkein kaikkia pakollisia ytoja voi suorittaa myös itsenäisesti. Myös muutamia valinnaisia ytoja voi suorittaa itsenäisesti. Verkkokurssien itsenäinen suorittaminen vaatii opiskelijalta tietoteknisten taitojen hallintaa, hyvää suomen kieltä sekä omatoimisuutta. 

Ytojen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Jos opiskelijalla on aiempia tutkintoja taustalla, opot tekevät niiden todistuksista osaamisen tunnistamiset tutkinnon perusteiden määräysten mukaisesti. Jos opiskelijalla on aiempaa osaamista työelämästä tai sellaisista todistuksista, joista opot eivät voi tehdä tunnustamisia, opiskelija voi suorittaa osaamisen tunnistamisen testejä (ns. OSTU-arvosanatestejä), joilla yto-opettajat arvioivat hänen tämänhetkisen osaamisensa tason. Jos opiskelija haluaa tehdä OSTU-arvotestejä, ohjaa hänet torstaisin oleviin yto-pajoihin saamaan asiasta lisätietoa

Yto-paja

Yto-paja on torstaisin klo 12.15–16.00 A-rakennuksessa ytojen tiloissa. Yto-pajassa on paikalla erityisopettaja, yto-ohjaaja ja vaihtuva määrä yto-opettajia. Opiskelijan voi ohjata pajaan selvittämään

 • yto-opintojensa tilannetta,
 • valitsemaan ja ilmoittautumaan yto-valinnaisiin, 
 • tekemään osaamisen tunnustamisia ja OSTU-arvosanatestejä,
 • saamaan apua yto-tehtävissä,
 • täydentämään kesken jääneitä kursseja tai
 • tekemään rästiin jääneitä kokeita. 

 

3 osp:n YTO-valinnaiset kevät 2022

Opas yhteisten tutkinnon osien suorittamiseen itsenäisesti (pdf)
Suunnitelma yhteisten tutkinnon osien suorittamisesta (pdf-lomakepohja)
(Huom. Firefox-selain ei tue pdf-lomakkeiden täyttämistä)

OSTU eli osaamisen tunnistaminen

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja