Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Itsenäinen tutkinnon osien suorittaminen

Ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy yhteiset tutkinnon osat (YTO), joiden kokonaislaajuus on 35 osaamispistettä.
Ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suorittavat voivat suorittaa yhteisiä tutkinnon osia erillisinä tutkinnon osina, jos se katsotaan henkilökohtaistamisen yhteydessä tarpeelliseksi.

Näitä tutkinnon osia voit myös suorittaa itsenäisesti silloin, kun sinulla ei ole mahdollisuutta osallistua lähiopetukseen oppilaitoiksessa tai muutoin haluat suorittaa kursseja itsenäisesti.

Opas yhteisten tutkinnon osien suorittamiseen itsenäisesti (pdf)
Suunnitelma yhteisten tutkinnon osien suorittamisesta (pdf-lomakepohja)
(Huom. Firefox-selain ei tue pdf-lomakkeiden täyttämistä)

Yto-valinnaisia verkossa lukuvuonna 2021-2022

OSTU eli osaamisen tunnistaminen

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja