Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Monipuolista koulutuksen vastuullisuusosaamisen ja kiertotalouden kehittämistä vuonna 2019

Oppilaitoksessa toimii kestävän kehityksen työryhmä, jonka koordinaattorina toimii Anu Teppo. Vuonna 2019 kestävän kehityksen kehittämistyössä keskeisessä roolissa oli opettajien vastuullisuus- ja kiertotalousosaamisen kehittäminen.

Oppilaitos osallistui Suomen ympäristöopisto SYKLI:n tuottamaan ja Opetushallituksen rahoittamaan Ammattilaisen kädenjälki – vastuullisuusosaamista ja kiertotaloutta henkilöstökoulutukseen syksyn 2029 aikana. Koulutus koostui viidestä koulutusosiosta:
1. Kevyesti kiertotalouteen, johon osallistui koko oppilaitoksen henkilökunta
2. Työelämän edelläkävijät, opintopäivä Helsingissä edelläkävijäyrityksiin. Vierailukohteina AskKauko, Hävikkiravintola Loop, Sonet Oy ja Niemikotisäätiö. Mukana keke-koordinaattori ja 15 keke-vastaavaa.
3. Ammattitaidon ytimessä -osaamislupaukset. Koulutusaloille luotiin vastuullisuus- ja kiertotalousosaamisen osaamislupaukset. Koulutuksen aikana luotiin 18 osaamislupausta. (liite)
4. Sanoista tekoihin – osaamislupaukset käytäntöön. Yhteistyössä yritysten kanssa mietittiin, että miten vastuullisuutta voidaan oppia työpaikoilla.
5. Ammattilaisen kädenjälki- kiertotaloustapahtuma.

Tämän lisäksi oppilaitos lähti mukaan Yhteiskuntaa uudistava ammattioppilaitos -koulutushankkeeseen pilottioppilaitokseksi. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ammatillisten oppilaitosten johto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimivan henkilöstön kestävän tulevaisuuden osaamista, sekä arviointi- ja kehittämisosaamista. Koulutus edistää kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden käyttöönottoa oppilaitoksissa arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Koulutuksessa toteutetaan indikaattoreiden arviointi oppilaitoksissa laajasti henkilöstöä osallistaen tulevaisuudentutkimukseen kehitetyn eDelphi-alustan avulla. Oppilaitoksiin koulutetaan koordinaattorit, jotka hallitsevat arvioinnin organisoinnin ja työkalun käytön. Pilotointityö jatkuu myös vuonna 2020 ja työn keskeisenä tavoitteena on koko oppilaitoksen auditointi.

Vuonna 2019 toteutettiin jo perinteeksi muodostuneet turvakävelyt, liikennevalistusluennot, hävikkiruoka- ja energiansäästöviikot sekä alakohtaiset pihasiivoustempaukset. Pihasiivoustempausten tarkoituksena on tietysti pitää oppilaitoksen ympäristö siistinä mutta myös tällä tavalla edistää yhteisöllisyyttä ja vastuunkantamista yhteisistä asioista kuten meidän kauniista luonnostamme.

Teksti: Anu Teppo, kestävän kehityksen koordinaattori

Tarinoita

Ideasta tuotteeksi

Ideasta tuotteeksi - tällaista syntyy monialaisella yhteistyöllä Keramiikkaosaston opiskelijaryhmällä oli keväällä...