Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Luontoalan ammattitutkinto

Oletko kiinnostunut luonnosta ja harkinnut siitä jopa ammattia tai lisäosaamista muille ammattialoille? Erä- ja luonto-opas osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisesti luonnossa tapahtuvia opastuksia ja tapahtumia. Hänellä on valmiudet toimia monenlaisissa opastustilanteissa sekä ohjelmapalvelujen tehtävissä kaikkina vuodenaikoina.

Erä- ja luonto-opas osaa toimia erä- ja luontoympäristössä, suunnitella, valmistella ja toteuttaa turvallisesti luonnossa tapahtuvia opastuksia ja tapahtumia erilaisille asiakasryhmille. Hänellä on valmiudet soveltaa luonnontuntemustaan ja huolehtia ryhmän turvallisuudesta.

Erä- ja luonto-opas voi työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tai hakeutua luonto- ja ohjelmapalveluyrityksen palvelukseen. Erä- ja luonto-opaskoulutus antaa myös erinomaista lisäosaamista aikaisemmin hankitun ammatin omaaville.

Opintoja järjestetään Eerikkilä Sport and Outdoor Resortissa, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän Forssan ammatti-instituutin oppimisympäristöissä, Ruostejärven virkistysalueen ympäristössä sekä muissa lähiseudun luontokohteissa. Eerikkilän välittömässä läheisyydessä sijaitsee kaksi upeaa kansallispuistoa, Torronsuon ja Liesjärven kansallispuistot. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Eerikkilän ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän (LHKK) kesken.

Käytännön koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Eerikkilän ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän (LHKK) kesken.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan jokaisen opiskelijan osalta. Tutkinnossa vaadittava osaaminen ja ammattitaito osoitetaan tutkinnon osittain näytöissä. Mikäli todetaan, että opiskelijalla on riittävästi aikaisemmin hankittua (dokumentoitua) osaamista suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin, voidaan opiskelija ohjata suoraan tutkinnon tai sen osan näyttöön. Muussa tapauksessa opiskelijalle suositellaan osallistumista osittain tai kokonaan erä- ja luonto-opastuksen osaamisalan tutkintokoulutukseen. Näytöt toteutetaan pääsääntöisesti aidoissa erä- ja luonto-oppaan työtilanteissa.

Tutkinnon laajuus ja sisällöt

Koulutus valmistaa luontoalan ammattitutkinnon tai sen osien suorittamiseen erä- ja luonto-opastuksen osaamisalalla. Tutkintonimikkeenä on erä- ja luonto-opas. Koko tutkinto on laajuudeltaan 150 osaamispistettä (osp) ja se muodostuu seuraavasti:

Pakolliset tutkinnon osat:

 • luonnon tuotteistaminen (20 osp)
 • erä- ja luontoympäristössä toimiminen (40 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat valitaan seuraavista (yhteensä väh. 90 osp):

Valinnaiset tutkinnon osat 1 (vähintään yksi):

 • luonnossa liikkumisen opastaminen
 • luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun toteuttaminen
 • teemallisten luontopalveluiden järjestäminen

Valinnaiset tutkinnon osat 2:

 • erityisryhmien opastamisen luonnossa
 • eräruokapalveluiden järjestäminen
 • kansainvälisten asiakkaiden opastaminen luonnossa
 • luontoalan yritystoiminnan suunnittelu

Aikaisemmin hankittuun osaamiseen perustuen ja tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamisen kautta on opiskelijalla mahdollisuus koota omia mielenkiinnonkohteitaan vastaava ja palveleva kokonaisuus.

Tutustu luontoalan ammattitutkinnon perusteisiin.

Opiskeluvaihtoehtoja on kaksi, perinteinen päiväopiskelu tai työn ohessa suoritettava monimuotokoulutus

Erä- ja luonto-oppaaksi päiväopiskeluna

Luontoa-alan ammattitutkinnon koulutus päiväopiskeluna kestää  noin 12 kuukautta ja se koostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta.

Työelämälähtöistä opiskelua toteutetaan alan työpaikoissa, mm. Lapin ohjelmapalveluyrityksissä. Koulutus soveltuu jo alan osaamista omaaville sekä myös henkilöille, joilla ei ole aikaisemmin hankittua osaamista / kokemusta erä- ja luontoympäristössä toimimisesta ja opastuksesta.

Koulutuksen aikana suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia maastoharjoituksia eri puolelle Suomea. Pidemmät harjoitukset kansallispuistoihin ja erämaakohteisiin antavat opiskelijoille ainutlaatuisia oppimiskokemuksia ja elämyksiä.

Koulutukseen sisältyy EA I ja EA II tasoiset korttikoulutukset, hygieniapassikorttikoulutus sekä metsästäjätutkintoon valmistava koulutus. Metsästäjäkorttitestin osallistumismaksun maksaa osallistuja itse, (v. 2021 20 €).

Koulutuksen ajankohta

Seuraava koulutus alkaa 14.8.2023 ja päättyy 21.6.2024. 

Hakijat valitaan hakemusten perusteella haastatteluun. Haastattelut järjestetään pienryhmähaastatteluina 4 hlö /ryhmä  maalis-huhtikuulla. Valinnat tehdään hakemusten ja haastattelujen perusteella. Tarvittaessa  hakuaikaa jatketaan, kunnes opiskelijaryhmä (max. 20 opiskelijaa) on täynnä. Opiskelupaikan peruuttaneiden tilalle valitaan uusia opiskelijoita varasijalta.

Opiskelijat vastaavat itse asumisjärjestelyistään. Majoitusta tarjoaa mm. seudun majoitusliikkeet, yksityiset vuokranantajat ja Forssa Asunnot Oy sekä AirBnB.

Lisäksi koulutus pitää sisällään kolme suunniteltua työssäoppimisjaksoa.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 1430€.

Hakeutuminen ja lisätietoja:

Hae koulutukseen

Antti Jokinen, antti.jokinen@eerikkila.fi, p. 040 4560 695​
Annukka Linninen, annukka.linninen@lhkk.fi, p.050 467 3934

Herääkö kysymyksiä koulutukseen liittyen? Olemme koonneet lisätietoa UKK-sivulle. Tutustu  UKK-sivuun.

Erä- ja luonto-oppaaksi monimuotokoulutuksella

Luontoalan ammattitutkinnon monimuotokoulutus (työn ohessa suoritettava koulutus) koostuu lähiopinnoista, etäopiskelusta sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta (koulutussopimus tai oppisopimus) ja se on mahdollista suorittaa työn ohessa. Mikäli sinulla on jo alan työpaikka tai toimit alalla yrittäjänä, niin suosittelemme koulutusmuodoksi oppisopimusta tai yrittäjän oppisopimusta. Koulutus kestää noin 1,5 vuotta.

Koulutuksen aikana suoritetaan EA I ja II tasoiset koulutukset ja hygieniaosaamiskoulutus.  Metsästäjätutkinnon ampumarataharjoittelusta ja metsästyskorttikokeeseen osallistuminen ovat mahdollisia lisämaksulla.

Koulutuksen ajankohta

Seuraava koulutus alkaa 14.8.2023 ja päättyy 19.12.2024.

Hakijat valitaan hakemusten perusteella haastatteluun. Haastattelut järjestetään pienryhmähaastatteluina 4 hlö /ryhmä maalis-huhtikuulla. Valinnat tehdään hakemusten ja haastattelujen perusteella. Tarvittaessa  hakuaikaa jatketaan, kunnes opiskelijaryhmä (max. 20 opiskelijaa) on täynnä. Opiskelupaikan peruuttaneiden tilalle valitaan uusia opiskelijoita varasijalta.

Lähijaksojen suunnitellut päivämäärät 2023 -2024:

Syksy 2023:

 • Elokuu vko 33 14.-17.8.
 • Elokuu vko 34 21-24.8.
 • Syyskuu vko 37 11.-14.9.
 • Lokakuu vko 41 9.12.10.
 • Marraskuu vko 45 6.-9.11.
 • Joulukuu vko 50 11.-14.12.

Kevät- syksy 2024:

 • Tammikuu työssäoppimisjakso
 • Helmikuu vko 8 19.-22.2.
 • Maaliskuu vko 12 18.-22.3. huom. 5 pv
 • Huhtikuu vko 16 15.-18.4.
 • Toukokuu vko 20 13.-16.5.
 • Kesäkuu vko 24 10.13.6.
 • Heinäkuu työssäoppimisjakso
 • Elokuu vko 34 19-22.8.
 • Syyskuu vko 38 16-19.9.
 • Lokakuu vko 41 7.-10.10.
 • Marraskuu vko 46 11.-14.11.
 • Joulukuu vko 51 16.-19.12.

Lisäksi koulutus pitää sisällään kaksi suunniteltua työssäoppimisjaksoa, tammikuu 2024 ja heinäkuu 2024.

16 lähiopetusjaksoa toteutetaan pääsääntöisesti ma-to (4 pv / kk) ja ne koostuvat seuraavista pääaihealueista; luontoliikunta, luonnontuntemus, retkeily, suunnistus sekä yrittäjyys ja asiakaspalvelu.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 1320€.

Hakeutuminen ja lisätietoja

Hae koulutukseen

Antti Jokinen, antti.jokinen@eerikkila.fi, p. 040 4560 695​
Satu Nyman, satu.nyman@lhkk.fi, p. 040 1975 540

 

Ammattitutkinnot

Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto

Lihanjalostajan ammattitutkinto soveltuu sinulle, jos toimit pienimuotoisessa liha-alan yrityksessä tai yrittäjänä ja tarvitset työssäsi moniosaamista lihanjalostuksen eri vaiheista.

Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄElintarviketeollisuuden ammattitutkinto Koulutus soveltuu jatkokoulutukseksi liha- ja elintarviketeollisuudessa työskenteleville, joilla on hankittuna aikaisempaa osaamista alalta, joko koulutuksen tai työkokemuksen kautta....

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄKasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto Tutkinto on tarkoitettu erilaisissa kasvatus-, opetus ja ohjausalan toimintaympäristöissä työskenteleville tai alalle hakeutuville. • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen...

Leipomoalan ammattitutkinto

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLeipomoalan ammattitutkinto Koulutus soveltuu leipomo- ja konditoriatyöstä kiinnostuneille, jatkokoulutukseksi leipomoalalla työskenteleville, joilla on hankittuna aikaisempaa osaamista alalta,...

Liiketoiminnan ammattitutkinto

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLiiketoiminnan ammattitutkinto Tutkinnon suorittajalla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän...

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto soveltuu uusille työnjohtajille ja kympeille sekä esimerkiksi tiimin, osaston, palveluyksikön tai työryhmän vetäjille esimiesaseman haltuunottoon.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄPuhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut on puhdistuspalvelualan laaja-alainen ammattilainen. Puhtaus- ja...

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄRavintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto Opinnot suoritettua osaat esitellä, suositella, myydä ja tarjoilla baarin ja/tai ravintolan ruoka-ja juomatuotteita asiakaslähtöisesti,...

Ruokapalvelujen ammattitutkinto

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄRuokapalvelujen ammattitutkinto Ruokapalvelujen ammattitutkinnon suorittanut osaa suunnitella työtehtävänsä ruoanvalmistuksen tehtävissä toimia kokkina ja työryhmän jäsenenä ruoanvalmistustehtävissä toimia asiakaslähtöisesti,...

Sähköasentaja, sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSähköasentaja, sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto  Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia itsenäisesti sähkö- ja automaatioalan monipuolisissa työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut osaa...

Vammaisalan ammattitutkinto

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnolla osoitat laaja-alaisen osaamisesi työskennellä kehitysvammaisten parissa. Tutkinto soveltuu esimerkiksi kehitysvammaisten asumisyksikössä, työ- tai päivätoimintakeskuksessa, päivähoidon tai koulun erityisryhmässä tai henkilökohtaisena avustajana työskenteleville osaamisen syventämiseen.

Yrittäjyyden ammattitutkinto

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄYrittäjyyden ammattitutkinto Yrittäjyyden ammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka toimit yrittäjänä tai suunnittelet aloittavasi yritystoiminnan. Tutkinto soveltuu myös verkkokauppaliiketoimintaan, sivutoimisille yrittäjille,...

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja