Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Luontoalan ammattitutkinto

Oletko kiinnostunut luonnosta ja harkinnut siitä jopa ammattia tai lisäosaamista muille ammattialoille? Erä- ja luonto-opas osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisesti luonnossa tapahtuvia opastuksia ja tapahtumia. Hänellä on valmiudet toimia monenlaisissa opastustilanteissa sekä ohjelmapalvelujen tehtävissä kaikkina vuodenaikoina.

Erä- ja luonto-opas osaa toimia erä- ja luontoympäristössä, suunnitella, valmistella ja toteuttaa turvallisesti luonnossa tapahtuvia opastuksia ja tapahtumia erilaisille asiakasryhmille. Hänellä on valmiudet soveltaa luonnontuntemustaan ja huolehtia ryhmän turvallisuudesta.

Erä- ja luonto-opas voi työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tai hakeutua luonto- ja ohjelmapalveluyrityksen palvelukseen. Erä- ja luonto-opaskoulutus antaa myös erinomaista lisäosaamista aikaisemmin hankitun ammatin omaaville.

Erä- ja luonto-opaskoulutuksen oppimisympäristönä LHKK:n tilat. Lisäksi opintoja voidaan järjestää Eerikkilä Sport and Outdoor Resortissa, johon kuuluu urheiluopistokampuksen lisäksi Hämeen luontokeskus ja Ruostejärven virkistysalue. Eerikkilän välittömässä läheisyydessä sijaitsee upeita luontokohteita, kuten Torronsuon ja Liesjärven kansallispuistot.

Käytännön koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Eerikkilän ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän (LHKK) kesken.

Koulutuksen yhteystiedot: Koulutuksen vastuullinen opettaja Tarja Jaakkola, tarja.jaakkola@lhkk.fi, p. 040 685 4480.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan jokaisen opiskelijan osalta. Tutkinnossa vaadittava osaaminen ja ammattitaito osoitetaan tutkinnon osittain näytöissä. Mikäli todetaan, että opiskelijalla on riittävästi aikaisemmin hankittua (dokumentoitua) osaamista suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin, voidaan opiskelija ohjata suoraan tutkinnon tai sen osan näyttöön. Muussa tapauksessa opiskelijalle suositellaan osallistumista osittain tai kokonaan erä- ja luonto-opastuksen osaamisalan tutkintokoulutukseen.

Näytöt toteutetaan pääsääntöisesti aidoissa erä- ja luonto-oppaan työtilanteissa.

Tutkinnon laajuus ja sisällöt

Koulutus valmistaa luontoalan ammattitutkinnon tai sen osien suorittamiseen erä- ja luonto-opastuksen osaamisalalla. Tutkintonimikkeenä on erä- ja luonto-opas. Koko tutkinto on laajuudeltaan 150 osaamispistettä (osp) ja se muodostuu seuraavasti:

Pakolliset tutkinnon osat

 • luonnon tuotteistaminen (20 osp)
 • erä- ja luontoympäristössä toimiminen (40 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat valitaan seuraavista (yhteensä väh. 90 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat 1 (vähintään yksi):

 • luonnossa liikkumisen opastaminen
 • luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun toteuttaminen
 • teemallisten luontopalveluiden järjestäminen

Valinnaiset tutkinnon osat 2:

 • erityisryhmien opastamisen luonnossa
 • eräruokapalveluiden järjestäminen
 • kansainvälisten asiakkaiden opastaminen luonnossa
 • luontoalan yritystoiminnan suunnittelu
 • ammatillinen tutkinnonosa toisesta tutkinnosta
 • Aikaisemmin hankittuun osaamiseen perustuen ja tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamisen kautta on opiskelijalla mahdollisuus koota omia mielenkiinnonkohteitaan vastaava ja palveleva kokonaisuus.

Tutustu luontoalan ammattitutkinnon perusteisiin.

Opiskeluvaihtoehdot

Opiskeluvaihtoehtoja on kaksi; joko perinteinen päiväopiskelu tai työn ohessa suoritettava monimuotokoulutus (seuraava monimuotokoulutus alkaa syksyllä 2022).

Usein kysyttyä

 

Oppimisympäristö

Missä opetus tapahtuu?

Opetus tapahtuu monenlaisissa ja vaihtelevissa oppimisympäristöissä oppimisen tarpeiden mukaan.  Maastoharjoituksissa ja lähiopetuksessa ollaan Tammelan kansallispuistoissa, Liesjärvellä ja Torronsuolla. Suunnistusten, retkeilyn, erätaitojen ja luonnontuntemuksen opetuksessa ollaan paljon metsähallituksen talousmetsäalueilla Liesjärvellä sekä vaihtelevasti lähialueen upeilla retkeily- ja ulkoilualueilla. Lisäksi tutustutaan mahdollisuuksien mukaan suojelualueisiin. Muualla Suomessa vieraillaan pidempien maastoharjoitusten yhteydessä kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän kampuksella Forssassa pidetään esim. korttikoulutuksia.

Majoitus

Kuuluuko majoitus koulutuksen hintaan?

Ei kuulu.  Majoituksen paketoiminen koulutukseen kuuluvaksi ei ole järkevää, koska eri viikkoina majoittumisen tarve on eri opiskelijoilla erilainen ja vaihtelee suuresti koulutuksen aikana. Osa opiskelijoista ei tarvitse majoitusta lainkaan. Siksi on järkevää, että jokainen hoitaa majoittumisensa omien tarpeidensa mukaiseksi itse. Osa osallistuu koulutukseen niin läheltä, että voi kulkea joka päivä kotiin.

Majoitusta seutukunnalla tarjoaa

 • Eerikkilä Sprot & outdoor resort p. 0201 108 200, reception@eerikkila.fi
 • Hotelli Maakunta www. hotellimaakunta.fi
  Palvelunumerot
  050 -596 5180, Eeva-Liisa Mäkelä
  0500 – 548 289, Jarmo Mäkelä
  info@hotellimaakunta.fi
 • Hotel Fabrik www. hotelfabrik.fi
  p. 040 4848 111
  forssa@hotelfabrik.fi
  Hotelli ja Ravintola Koskenniska www.koskenniska.fi
  Puh. (03) 587 9300
  koskenniska@koskenniska.fi
 • Forssa-asunnot oy
  Toimisto
  Puh. (03) 4334 044
  info@forssa-asunnot.fi
 • Airbnb Forssa
  www.airbnb.fi/ Forssa
 • Eräkeskus Metsäkouluntie, p. 040 513 2098
  erakeskus.metsakouluntie@gmail.com 

Ruokailu

Kuuluuko ruokailut hintaan?

Ei, koska ammattitutkintojen koulutuksiin ei perustutkintojen tapaan sisälly päivittäinen ruokailu.

Mitä ruokailu maksaa?

Fain opiskelijalounaan hinta on 5,40 €

Kustannukset

Mihin koulutuksen hinta perustuu?

Koulutuksen hinta perustuu omavastuuosuuteen ammattitutkinnon kustannuksista. Hinnat vaihtelevat oppilaitoksittain, riippuen siitä mitä kaikkea koulutus sisältää, minkä verran opiskeluihin sisältyy retkiä ja kuinka paljon lähiopetusta järjestetään.

Eerikkilän/Fain järjestämä luontoalan ammattitutkinnon koulutus sisältää seuraavat korttikoulutukset: hygieniapassi, EA1 ja EA2, työhyvinvointikorttikoulutus, metsästäjätutkinnon koulutus (koe on omakustanteinen) ja kauppayrtinpoimijakoulutus.

Koulutus sisältää paljon maastoharjoituksia, myös pidempiä ja näiden retkien kustannukset koulutuksen hinta sisältää pääsääntöisesti (ei ruokailuita) kuljetuksineen ja majoituksineen. Lähiopetusta on paljon.

Mitä kustannuksia matkoista yms. tulee? Mikä kuuluu hintaan ja mikä ei?

Matkat kodin ja koulun välillä eivät kuulu koulutuksen hintaan vaan ovat omakustanteiset. Ammattitutkinnon suorittamiseen ei yleensä myöskään saa koulumatkatukea.

Maastoharjoituksiin kuuluvat matkustamiset, jotka tapahtuvat yhteiskuljetuksin koulun autoilla tai bussilla, kuuluvat koulutuksen hintaan.

Kuuluvatko opiskeluun sisältyvien retkien kustannukset hintaan?

Maastoharjoituksiin liittyvät matkat, majoittumiset ja yhteiset varusteet kuuluvat koulutuksen hintaan.

Varusteet ja välineet

Mitä varusteita pitää olla tai hankkia?

Varusteiden hankkimisen tarve riippuu aina omasta jo olemassa olevasta varustuksesta. Yleisimmin hankittavaksi tulee talviretkeilyn varustus eli talvimakuualusta, talvimakuupussi, metsäsukset siteineen ja sauvoineen sekä niihin sopivat kengät, untuvatakki tms. Lisäksi koulutuksen aikana tarvitset muuta retkeilyyn ja ulkona olemiseen tarvittavaa varustusta kuten kenkiä erilaisiin olosuhteisiin, vaatteita erilaisiin olosuhteisiin, kantolaitteet eli rinkan ja repun, ruokailuvälineitä, kompassin, karttataskun, ea-pakkaus yms pienempiä tarvittavia varusteita. Opiskeluun tarvitset käyttöösi myös älypuhelimen ja jonkinlaisen tietokoneen kirjallisten töiden tekemiseen. Älä kuitenkaan hanki mitään uutta varustetta etukäteen koulutusta varten, koska koulutuksen alussa saat tarkemman listan varusteista ja niistä puhutaan lisää. Saat vinkkejä ja neuvoja omiin hankintoihisi sekä sopimushinnat varuste -yhteistyökumppaneiltamme hankintojasi varten.

Miten paljon varusteisiin menee rahaa?

Talviretkeilyn varusteisiin menee arviolta useammasta satasesta tuhansiin euroihin rahaa riippuen olemassa olevasta varustuksesta, jolla maastossa pärjää. Myös muita varusteita saatat tarvita opiskelujen edetessä.

Mitä varusteita koululla on?

Koululta löytyy telttoja, laavuja, keittimiä, nokipannuja ja muita nuotioruokailuvälineitä, polttoaineet koulun keittimiin, kalastusvälineitä, ea-varusteita, lumikengät ja ahkiot. Lisäksi melonnan opetteluun kanootit, melat, kelluntaliivit ja muut tarvittavat turvavälineet.

Maastoyöpymiset ja retket

Paljonko retkiä on ja minkä mittaisia ne ovat?

Maastoharjoituksia on melko paljon, yhdestä päivästä yli viikon mittaisiin. Lyhyitä 1-3 päivän sekä pitkiä neljän päivän mittaisi maastoharjoituksia on useita. Opiskelu tapahtuu paljon ulkona oikeissa opastus- ja opetteluolosuhteissa ja päivän-kahden mittaisia harjoituksia on siksi paljon. Maastoharjoitusten ajankohdat vaihtelevat vuosittain.

Lähiopetus

Paljonko koulukseen sisältyy lähiopetusta ja paljonko opetusta verkossa? Miten lähiopetus jakaantuu ulkona opiskeluun ja sisällä opiskeluun?

Lähiopetusta tai/ja verkko-opetusta on keskimäärin kolme tai neljä päivää viikossa.  Lähiopetuksesta iso osa on ulkona olemista. Sisätiloissa vietämme mahdollisimman vähän aikaa niiden aiheiden parissa, joiden opetus on tarpeellista ja järkevää tehdä sisätiloissa. Sisällä opiskelu painottuu marraskuulle ja joulukuun alkuun.

Paljonko on etäpäiviä ja itsenäistä opiskelua?

Etäpäiviä itsenäisesti opiskellen on keskimäärin yksi tai kaksi päivää viikossa. Etäpäivien tehtävät ovat yleensä kirjallisia. Etäpäivien aikana voi tehdä myös kirjallisia näyttösuunnitelmia. Tekemistä opiskeluvuoden aikana, myös kirjallista, on todella paljon. Vuosi on erittäin tiivis, joten varaudu keskittymään opiskeluihisi.

Osallistuminen ja poissaolot

Onko lähiopetukseen pakko osallistua?

Kyseessä on tutkintokoulutus, joka tarkoittaa, että opetuksessa hankitaan puuttuvaa osaamista näyttöjä varten. Jos tarvittava osaaminen on jo olemassa, ei opetukseen tarvitse osallistua, vaan opiskelija voidaan ohjata suoraan näyttöön kyseisen osaamisen puitteissa. Osaaminen kartoitetaan aina koulutuksen alussa ja jokainen opiskelija henkilökohtaistetaan yksilöllisesti. Lähiopetukseen osallistuminen hoksin mukaisesti on yhteishengen ja ryhmäytymisen kannalta sekä vertaisoppimisen näkökulmasta oleellisen tärkeää.

Minkä verran voi olla pois ja millä syyllä? Miten pysyn mukana opetuksessa, jos joudun olemaan pois lähiopetuksesta?

Opetuksesta voi olla pois henkilökohtaistamiseen liittyen, jos osaaminen jo on toivotulla tasolla. Jos henkilökohtaistamisen kautta kuitenkin opetukseen tulisi osallistua, voi opetuksesta olla pääsääntöisesti pois lääkärin todistuksella. Jos joudut olemaan pois opetuksesta, joudut itse ottamaan selvää opiskelijakavereilta ja opettajilta mistä olet jäänyt paitsi ja mitä tehtäviä sinun tulee tehdä.

Voinko osallistua lähiopetukseen tai korttikoulutuksiin, jos minulla on jo kyseinen osaaminen tai kortti?

Lähtökohtaisesti et voi osallistua, jos sinulla jo kyseinen kortti on suoritettuna. Lähiopetukseen osallistuminen perustuu henkilökohtaistamisiin ja voi vertaisoppimisen ja ohjauskokemuksen vuoksi olla tarpeellista, vaikka asiaosaaminen olisikin jo hallussa.

Koulutuksen toteutus

Miten koulutus toteutetaan?

Koulutus toteutetaan yhteistyökoulutuksena Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän (Fai) ja Eerikkilän Urheiluopiston kesken. Fai vastaa opetuksen järjestelyistä.

Näytöt

Mitä näytöt tarkoittavat? Paljonko niitä pitää tehdä?

Luontoalan ammattitutkinto suoritetaan näyttöinä, kuten muutkin ammattitutkinnot. Tutkinnonosia on yhteensä viisi, joista kaksi on pakollisia ja kolme valinnaisia. Näyttöjä tulee siis viisi, joista pakollinen tutkinnonosa erä- ja luontoympäristössä toimiminen sisältää useita pienempiä osia kuten tenttejä ja osanäyttöjä. Lisätietoja tutkinnon perusteista löytyy opetushallituksen sivuilta (e-oppi).

Työssäoppiminen

Pitääkö olla ennen opiskeluiden aloittamista työssäoppimispaikka valmiina? Pitääkö työssäoppimispaikka hankkia itse?

Opiskeluiden aloittamisvaiheessa ei tarvitse olla mietittynä työssäoppimispaikkaa, mutta ei siitä haittaakaan ole. Käymme opiskeluiden alkuvaiheessa läpi työssäoppimispaikkojen vaatimuksia ja erilaisuuksia. Mietimme yhdessä, millainen työssäoppimispaikka kenellekin on tarpeen. Meillä on hyvä lista to-paikoista, joissa opiskelijoitamme on ollut vuosien saatossa. Opiskelija itse hoitaa itselleen työssäoppimispaikan ennen to-jaksoja, joita on useampia. Työssäoppimisjaksoille tehdään aina koulutussopimus tai oppisopimus.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen, mitä se tarkoittaa?

Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma lukujärjestys ja opiskelusuunnitelma opintojen alussa. Opintojen kulku ja arvioitu valmistumispäivä suunnitellaan yhdessä vastuuopettajan kanssa. Aikaisempi osaaminen tunnustetaan ja tunnistetaan alussa.

Opiskelujen rahoitus

Opiskeluiden rahoitus on henkilökohtaista ja selviää parhaiten olemalla yhteydessä oman alueen TE-toimistoon, Kelaan tai Aikuiskoulutusrahastoon.

Opiskelijavalinnat

Montako opiskelijaa valitaan? Miten hakuprosessi etenee?

Opiskelijoita valitaan aloitukseen 22. Hakijoille lähetetään sähköpostitse henkilökohtainen ennakkotehtävä, joka tulee tehdä, jotta pääsee haastatteluun. Haastattelut tehdään yksilö- ja ryhmähaastatteluina ja näiden haastatteluiden pohjalta tehdään opiskelijavalinnat. Opiskelun varausmaksu tule suorittaa, jotta opiskelupaikka varmistuu.

Koirat

Saako koiran ottaa mukaan lähiopetukseen? Jos ei saa, mistä saan majoituksen, johon koiran voi ottaa ja päiviksi jättää?

Omia koiria ei saa lähiopetukseen eikä maastoharjoituksiin ottaa mukaan. Eräkeskus Metsäkouluntie tarjoaa majoitusta myös koiran kanssa yöpyjille tai asujille.

Katso tästä tutkinnon perusteet

Lue lisää Eerikkilän sivulta 

Hae koulutukseen (Eerikkilä.fi)

Ammattitutkinnot

Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto

Lihanjalostajan ammattitutkinto soveltuu sinulle, jos toimit pienimuotoisessa liha-alan yrityksessä tai yrittäjänä ja tarvitset työssäsi moniosaamista lihanjalostuksen eri vaiheista.

Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄFacebookInstagramlinkedinyoutubeElintarviketeollisuuden ammattitutkinto Koulutus soveltuu jatkokoulutukseksi liha- ja elintarviketeollisuudessa työskenteleville, joilla on hankittuna aikaisempaa osaamista alalta, joko koulutuksen tai...

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄFacebookInstagramKasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto Tutkinto on tarkoitettu erilaisissa kasvatus-, opetus ja ohjausalan toimintaympäristöissä työskenteleville tai alalle hakeutuville. •...

Leipomoalan ammattitutkinto

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄFacebookInstagramLeipomoalan ammattitutkinto Koulutus soveltuu leipomo- ja konditoriatyöstä kiinnostuneille, jatkokoulutukseksi leipomoalalla työskenteleville, joilla on hankittuna aikaisempaa...

Liiketoiminnan ammattitutkinto

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄFacebookInstagramLiiketoiminnan ammattitutkinto Tutkinnon suorittajalla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan...

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto soveltuu uusille työnjohtajille ja kympeille sekä esimerkiksi tiimin, osaston, palveluyksikön tai työryhmän vetäjille esimiesaseman haltuunottoon.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄFacebookInstagramPuhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut on puhdistuspalvelualan laaja-alainen ammattilainen. Puhtaus- ja...

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄFacebookInstagramRavintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto Opinnot suoritettua osaat esitellä, suositella, myydä ja tarjoilla baarin ja/tai ravintolan ruoka-ja juomatuotteita...

Ruokapalvelujen ammattitutkinto

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄFacebookInstagramRuokapalvelujen ammattitutkinto Opinnot suoritettua osaat suunnitella työtehtävät ruoanvalmistuksen tehtävissä toimia kokkina ja työryhmän jäsenenä ruoanvalmistustehtävissä...

Vammaisalan ammattitutkinto

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnolla osoitat laaja-alaisen osaamisesi työskennellä kehitysvammaisten parissa. Tutkinto soveltuu esimerkiksi kehitysvammaisten asumisyksikössä, työ- tai päivätoimintakeskuksessa, päivähoidon tai koulun erityisryhmässä tai henkilökohtaisena avustajana työskenteleville osaamisen syventämiseen.

Yrittäjän ammattitutkinto

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄFacebookInstagramlinkedinyoutubeYrittäjän ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka toimit yrittäjänä tai suunnittelet aloittavasi yritystoiminnan. Tutkinto soveltuu...

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja