Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lähihoitajan vastuullisuus- ja kiertotalousosaamislupaukset

Forssan ammatti-instituutti pyrkii kehittämään yhdessä työelämän kumppaneiden kanssa työpaikkojen soveltuvuutta kestävyystaitojen oppimiseen.  Aktiivista yhteistyötä on lisätty, jotta kaikki yhteisön jäsenet – niin opiskelijat, opettajat, muu henkilökunta kuin oppilaitoksen sidosryhmänkin edustajat – kehittyvät ja kehittävät toimintaympäristöään kohti turvallista, terveellistä, hyvinvoivaa ja ympäristöystävällistä työyhteisöä.

Forssan ammatti-instituutin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla laadittiin lähihoitajan vastuullisuus- ja kiertotalousosaamislupaukset hyvässä yhteistyössä alueen työelämän kanssa.

Edustettuina olivat varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, vanhustenhuolto ja kuntoutus. Nämä työelämän edustajat ovat toimineet jo usean vuoden ajan lähihoitajaopiskelijoiden ohjaajina ja heillä on hyvä näkemys asioista, joita vastuullisuus- ja kiertotalousteemoista voi oppia työelämässä ja näytöissä osaamistansa osoittaa. Lupausten laatimisessa tuli ilmi myös työelämän kiinnostus saada opiskelijoiden kautta ajantasaista tietoa kestävän kehityksen teemoista laajemminkin ja työelämälle ollaankin oppilaitoksessamme suunnittelemassa myös omaa keke koulutusta.

Kiinnostus näihin teemoihin sai jatkoa, kun testasimme eDelphi arvioinnin soveltuvuutta työelämään. Teimme oppilaitoksemme keke-koordinaattorin kanssa lyhennetyn version kyselystä. Työelämä arvioi neljä kohtaa, joihin arvelimme heidän pystyvän vastaamaan juuri työpaikkaohjaajan näkemyksellä. Saimme arvokasta tietoa, jota olemme käsitelleet yksikön eri kehittämistilaisuuksissa ja asiat otetaan huomioon myös sertifiointityöhön liittyvässä kehittämisessä. Hyvä ja tiivis työelämäyhteistyö jatkuu edelleen.

teksti: Leena Liukkonen, lehtori

Tarinoita

Ideasta tuotteeksi

Ideasta tuotteeksi - tällaista syntyy monialaisella yhteistyöllä Keramiikkaosaston opiskelijaryhmällä oli keväällä...