Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Kuraattorin tehtävänä on opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen ja etujen valvonta

Kuraattorimme Maiju (vasemmalla) ja Tuija

 

Maiju Kossila on Forssan ammatti-instituutin kuraattori ja toimii pääsääntöisesti liiketoiminnan, median, sosiaalialan, taideteollisuusalan sekä tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden kanssa.   

Maiju kävi alun perin kaksoistutkinnon Faissa ja valmistui tekstiili- ja vaatetusalalta vuonna 1998 ja ylioppilaaksi seuraavana keväänä 1999. Sen jälkeen hän pääsi opiskelemaan Hämeen ammattikorkeakouluun sosiaali- ja terveysalaa ja valmistui sosionomiksi 2003.  

Työt Faissa Maiju aloitti marraskuussa 2012, eli juuri tuli kahdeksan vuotta täyteen.  

-Tulin aluksi sijaistamaan toista kuraattoriamme Tuijaa hänen vanhempainvapaan ajaksensa, mutta onnekseni Tuijan palattua tuli auki toisen kuraattorin paikka, johon tulin valituksi, Maiju kertoo. 

Kuraattorien työnantajana on tällä hetkellä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtyä eli FSHKY, jonka palvelukseen he siirtyivät vuoden 2015 alussa, mutta työpisteet ovat säilyneet Faissa ihan ennallaan.  

Maiju oli jo pitkään haaveillut työstä nuorten parissa ja etenkin kouluympäristössä koska se tuntui hänelle itselleen luontevalta. Hänen mielestään Fai työnantajana oli houkutteleva ja arvostusta herättävä.  

Parasta kuraattorin työssä on opiskelijoiden kohtaaminen, se on tämän työn ydin. On huippua olla seuraamassa opiskelijoiden matkaa alusta valmistumiseen asti, sanoo Maiju.  

Kuraattorin työ vaatii ennen kaikkea kuuntelemisen ja kuulemisen taitoa. On tärkeää olla aidosti läsnä. Yhteistyötä tehdään myös opettajien ja muun henkilökunnan kanssa, sekä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa, joten työ vaatii hyviä yhteistyötaitoja.  

Työ opiskelijoiden kanssa on antoisaa ja jokainen päivä on erilainen. Kuluva vuosi on ollut kaikille poikkeuksellinen, mutta opiskelijat ja henkilökunta ovat osoittaneet olevansa joustavia sekä ymmärtäväisiä, arvostaa Maiju.  

Opiskelija voi käydä kuraattorin luona monenlaisissa asioissa: keventämässä omaa taakkaa, pohtimassa asioita yhdessä puolueettoman ihmisen kanssa, ylipäätään keskustelemassa luottamuksellisesti omista asioistaan. Kuraattorin tehtävä on olla tukena opiskelujen aikana ja auttaa opiskelijaa pääsemään maaliin eli valmistumiseen asti.  

Teksti ja kuva: Noora Jussila, merkonomiopiskelija, viestinnän työssäoppija

Tarinoita

Ideasta tuotteeksi

Ideasta tuotteeksi - tällaista syntyy monialaisella yhteistyöllä Keramiikkaosaston opiskelijaryhmällä oli keväällä...