Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Talous

Kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta vastaa yhtymävaltuusto. Koulutuskuntayhtymä muodostaa konsernin tytäryhtiö Faktia Oy:n kanssa. Kuntayhtymäkonsernin talouden ja investointien suunnittelua ja ohjausta, konsernivalvontaa, raportointia sekä riskien hallinnan järjestämistä ohjataan konserniohjeella.

Konserniohje

Talousarvio ja toimintasuunnitelma

Yhtymävaltuusto hyväksyy vuosittain marraskuussa seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion ja vähintään kolmeksi vuodeksi taloussuunnitelman, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvion tavoitteet pohjautuvat oppilaitoksen strategiaan, jonka pohjalta on määritetty kuntayhtymän strategiset tavoitteet ja mittarit.

Talousarvio 2019 ja toimintasuunnitelma 2020-2021

Tilinpäätös

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa konsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä liitetiedot.

Tilinpäätös 2018

Tilintarkastuskertomus 2018

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018

Tilinpäätös 2017

Tilintarkastuskertomus 2017

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017

 

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto
avoinna ma-to klo 9-15