Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Talous

Kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta vastaa yhtymävaltuusto. Koulutuskuntayhtymä muodostaa konsernin tytäryhtiö Faktia Oy:n kanssa. Kuntayhtymäkonsernin talouden ja investointien suunnittelua ja ohjausta, konsernivalvontaa, raportointia sekä riskien hallinnan järjestämistä ohjataan konserniohjeella.

Konserniohje

Talousarvio ja toimintasuunnitelma

Yhtymävaltuusto hyväksyy vuosittain marraskuussa seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion ja vähintään kolmeksi vuodeksi taloussuunnitelman, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvion tavoitteet pohjautuvat oppilaitoksen strategiaan, jonka pohjalta on määritetty kuntayhtymän strategiset tavoitteet ja mittarit.

Talousarvio 2023 ja toimintasuunnitelma 2024-2025

Tilinpäätös

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa konsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä liitetiedot.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

Tilintarkastuskertomus 2021

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

Tilintarkastuskertomus 2020

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020

Tilinpäätös 2019

Tilintarkastuskertomus 2019

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019

 

 

 

 

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja