Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sidonnaisuudet

Kuntalain mukaan tiettyjen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Sääntelyn tarkoituksena on kunnallisen päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia ovat:

  • yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • yhtymähallituksen ja sen jaostojen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
  • lautakuntien ja niiden jaostojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijät
  • kuntayhtymän johtaja

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja vie ilmoitukset yhtymävaltuuston tiedoksi. Luottamushenkilöt ja viranhaltijat ilmoittavat omat sidonnaisuutensa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun heidät on valittu tehtäviinsä.

Toimikaudelle 2021 – 2025 valitut luottamushenkilöt toimittavat ilmoituksensa tarkastuslautakunnalle 16.1.2022 mennessä, jonka jälkeen tiedot julkaistaan tällä verkkosivulla ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kuntayhtymän luottamushenkilöiden luottamustehtävät omissa kotikunnissa löytyvät näiden kuntien verkkosivuilta, eikä niitä ole kirjattu kuntayhtymän sidonnaisuusrekisteriin.

Sidonnaisuusrekisteri

Ahtola Tero

Nimi: Ahtola Tero

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus:

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa:

Anttila Sirkka-Liisa

Nimi: Anttila Sirkka-Liisa

Ilmoitus tehty: 

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen puheenjohtaja

 

Fonsell'-Laurila Kati

Nimi: Fonsell-Laurila Kati

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus:

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa:

Hakamäki Raila

Nimi: Hakamäki Raila

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus:

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa:

Huhtanen Marko

Nimi: Huhtanen Marko

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus:

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa:

Järvinen Eino

Nimi: Järvinen Eino

Ilmoitus tehty: 

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymävaltuuston puheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana: 

Muut tehtävät: 

Merkittävä varallisuus: 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa: 

Järvinen Tarja

Nimi: Järvinen Tarja

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus:

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa:

Koski Hannu

Nimi: Koski Hannu

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus:

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa:

Kosunen Taru

Nimi: Kosunen Taru

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus:

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa:

Lehtinen Riina

Nimi: Lehtinen Riina

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus:

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa:

Leppälahti Kari

Nimi: Leppalahti Kari

Ilmoitus tehty: 

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen varajäsen

 

Leppälahti Markku

Nimi: Leppälahti Markku

Ilmoitus tehty: 13.6.2018

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen jäsen

Ei kuntalain 84 §:n mukaisia sidonnaisuuksia.

Lintukangas Jukka

Nimi: Lintukangas Jukka

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus:

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa:

Lääveri Eeva

Nimi: Lääveri Eeva

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä: 

Kunnan nimeämänä edustajana: 

Muut tehtävät: 

Merkittävä varallisuus: 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa: 

Marjamäki-Vuorenpää Susanna

Nimi: Marjamäki-Vuorenpää Susanna

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus:

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa:

Mattila Sami

Nimi: Mattila Sami

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus:

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa:

Nikkanen Minna

Nimi: Nikkanen Minna

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus:

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa:

Perälä Jukka

Nimi: Perälä Jukka

Ilmoitus tehty: 

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen varapuheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä: 

Kunnan nimeämänä edustajana: 

Muut tehtävät: 

Merkittävä varallisuus: 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa: 

Raitanen Kimmo

Nimi: Raitanen Kimmo

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus:

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa:

RIntamaa Mauri

Nimi: Rintamaa Mauri

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus:

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa:

Ryhtä Riitta

Nimi: Ryhtä Riitta

Ilmoitus tehty: 

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä: 

Kunnan nimeämänä edustajana: 

Muut tehtävät: 

Merkittävä varallisuus: 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa: 

Rämö Johanna

Nimi: Rämö Johanna

Ilmoitus tehty: 

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä: 

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät: 

Merkittävä varallisuus: 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa: 

Saarenmaa Lotta

Nimi: Saarenmaa Lotta

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus:

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa:

Silvius Maaria

Nimi: Silvius Maaria

Ilmoitus tehty: 

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Kuntayhtymän johtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana: 

Muut tehtävät: 

Merkittävä varallisuus: 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa: 

Tonteri Liisa

Nimi: Tonteri Liisa

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus:

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa:

Valve Ismo

Nimi:  Valve Ismo

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus:

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa:

Vehmaa Simo

Nimi: Vehmaa Simo

Ilmoitus tehty: 

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä: 

Kunnan nimeämänä edustajana: 

Muut tehtävät: 

Merkittävä varallisuus: 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa: 

Virtanen Jukka-Pekka

Nimi: Virtanen Jukka-Pekka

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus:

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa:

Vuorenmaa Janne

Nimi: Vuorenmaa Janne

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus:

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa:

Välikoski Jukka

Nimi: Välikoski Jukka

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus:

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa:

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja