Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sidonnaisuudet

Kuntalain mukaan tiettyjen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Sääntelyn tarkoituksena on kunnallisen päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia ovat:

  • yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • yhtymähallituksen ja sen jaostojen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
  • lautakuntien ja niiden jaostojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijät
  • kuntayhtymän johtaja

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja vie ilmoitukset yhtymävaltuuston tiedoksi. Luottamushenkilöt ja viranhaltijat ilmoittavat omat sidonnaisuutensa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun heidät on valittu tehtäviinsä.

Toimikaudelle 2017 – 2021 valitut luottamushenkilöt toimittavat ilmoituksensa tarkastuslautakunnalle 26.11.2017 mennessä, jonka jälkeen tiedot julkaistaan tällä verkkosivulla ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kuntayhtymän luottamushenkilöiden luottamustehtävät omissa kotikunnissa löytyvät näiden kuntien verkkosivuilta, eikä niitä ole kirjattu kuntayhtymän sidonnaisuusrekisteriin.

Sidonnaisuusrekisteri

Aaltonen Risto

Nimi: Aaltonen Risto

Ilmoitus tehty: 29.9.2017

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä: –

Kunnan nimeämänä edustajana: Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n hallituksen jäsen

Muut tehtävät: Lounaismaan Osuuspankin edustajiston jäsen ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen varajäsen

Merkittävä varallisuus: –

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa: –

Aarikka Olla-Riitta

Nimi: Aarikka Olla-Riitta

Ilmoitus tehty: 20.8.2018

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä: Hyväolla Tmi:n omistaja

Kunnan nimeämänä edustajana: –

Muut tehtävät: –

Merkittävä varallisuus: –

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa: –

Anttila Sirkka-Liisa

Nimi: Anttila Sirkka-Liisa

Ilmoitus tehty: 24.10.2017

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen puheenjohtaja

Ei kuntalain 84 §:n mukaisia sidonnaisuuksia.

Fonsell'-Laurila Kati

Nimi: Fonsell’-Laurila Kati

Ilmoitus tehty: 7.11.2017

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä: –

Kunnan nimeämänä edustajana: Someron Lämpö Oy:n hallituksen jäsen (energia-ala), Someron Liikunta ry:n johtokunnan jäsen (liikuntapalvelut), Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy:n hallituksen jäsen (kuntoutus- hoito- ja palveluasuminen), Kiinteistö Oy Someron Lamminniemen hallituksen jäsen ja Kiinteistö Oy Lamminniemen Satumaan hallituksen jäsen.

Muut tehtävät: Somerniemen Veikot ry:n hallituksen jäsen, sihteeri/taloudenhoitaja (liikuntapalvelut)

Merkittävä varallisuus: –

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa: –

Haho Eevi

Nimi: Haho Eevi

Ilmoitus tehty: 24.11.2017

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen varajäsen

Ei kuntalain 84 §:n mukaisia sidonnaisuuksia.

Häggman Johanna

Nimi: Häggman Johanna

Ilmoitus tehty: 19.8.2018

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä: Lounaismaan Osuuspankin edustajiston jäsen

Kunnan nimeämänä edustajana: Hämeen maakuntavaltuuston toinen varapuheenjohtaja, Jätelautakunnan puheenjohtaja, Kaupungin yhteistoimintaryhmän varajäsen, Suomen kuntaliitto LounaPlussa Ry:n valtuuskunnan jäsen ja hallituksen varajäsen

Muut tehtävät: Forssan kaupunginvaltuuston valtuutettu, Forssan kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja, Keskustan Etelä-Hämeen piirihallituksen puheenjohtaja, Suomen Keskusta r.p:n hallituksen jäsen, Forssan nyrkkeilijät Ry:n sihteeri

Merkittävä varallisuus: –

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa: –

Järvinen Eino

Nimi: Järvinen Eino

Ilmoitus tehty: 22.11.2017, muutettu 14.2.2018

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymävaltuuston puheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana: Faktia Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Muut tehtävät: –

Merkittävä varallisuus: –

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa: –

Leppälahti Kari

Nimi: Leppalahti Kari

Ilmoitus tehty: 30.11.2017

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen varajäsen

Ei kuntalain 84 §:n mukaisia sidonnaisuuksia.

Leppälahti Markku

Nimi: Leppälahti Markku

Ilmoitus tehty: 13.6.2018

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen jäsen

Ei kuntalain 84 §:n mukaisia sidonnaisuuksia.

Lundén Kai

Nimi: Lundén Kai

Ilmoitus tehty: 20.11.2017

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen varajäsen

Ei kuntalain 84 §:n mukaisia sidonnaisuuksia.

Mali Turkka

Nimi: Mali Turkka

Ilmoitus tehty: 22.8.2018

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä: –

Kunnan nimeämänä edustajana: Forssan kaupungin sivistyslautakunnan jäsen

Muut tehtävät: –

Merkittävä varallisuus: –

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa: –

Marttila Pauli

Nimi: Marttila Pauli

Ilmoitus tehty: 26.9.2017

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Ei kuntalain 84 §:n mukaisia sidonnaisuuksia.

Niininen Vesa

Nimi: Niininen Vesa

Ilmoitus tehty:7.3.2018

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä: Forssan metallityöväen ammattiosaston puheenjohtaja (järjestö), SAK:n Forssan seudun paikallisjärjestön varapuheenjohtaja (järjestö), Teollisuusliiton liittovaltuuston jäsen (järjestö)

Kunnan nimeämänä edustajana: –

Muut tehtävät: –

Merkittävä varallisuus: –

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa: –

Näppinen Tuija

Nimi: Näppinen Tuija

Ilmoitus tehty: 26.9.2017

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

Ei kuntalain 84 §:n mukaisia sidonnaisuuksia.

Ojala Katja

Nimi: Ojala Katja

Ilmoitus tehty: 30.10.2017

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä: Humppilan kunnan varhaiskasvatus- ja sivistysjohtaja

Kunnan nimeämänä edustajana: –

Muut tehtävät: –

Merkittävä varallisuus: –

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa: –

Orzech Maria

Nimi: Orzech Maria

Ilmoitus tehty: 24.10.2017

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kuntalain 84 §:n mukaisia sidonnaisuuksia.

Perälä Jukka

Nimi: Perälä Jukka

Ilmoitus tehty: 24.10.2017

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen varapuheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä: Forssan kaupungin kiinteistöpäällikkö ja EM-Suunnittelu Oy:n hallituksen jäsen (rakennesuunnittelu)

Kunnan nimeämänä edustajana: Jokioisten Vedenhankinta Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja ja Forssan kaupungin jätelautakunnan varajäsen

Muut tehtävät: –

Merkittävä varallisuus: –

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa: –

Pärssinen Simo

Nimi: Pärssinen Simo

Ilmoitus tehty: 26.9.2017

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Ei kuntalain 84 §:n mukaisia sidonnaisuuksia.

Ruisvaara Klaus

Nimi: Ruisvaara Klaus

Ilmoitus tehty: 25.10.2017

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen jäsen

Ei kuntalain 84 §:n mukaisia sidonnaisuuksia.

Ryhtä Riitta

Nimi: Ryhtä Riitta

Ilmoitus tehty: 17.11.2017

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä: Lounea Oy:n hallintoneuvoston jäsen (langallisen verkon hallinta ja palvelut), Someron Vesihuolto Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja (vedenotto, puhdistus ja jakelu) ja Someron Säästöpankin isännöstön jäsen (pankkitoiminta)

Kunnan nimeämänä edustajana: –

Muut tehtävät: –

Merkittävä varallisuus: –

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa: –

Rämö Johanna

Nimi: Rämö Johanna

Ilmoitus tehty: 22.11.2017

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä: Ideaattori Oy:n toimitusjohtaja/yrittäjä (konsultointi), Foxa Oy:n hallituksen jäsen (tekstiilien maahantuonti) ja Delimarket Finland Oy:n hallituksen varajäsen (elintarvikkeiden maahantuonti)

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät: –

Merkittävä varallisuus: –

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa: Makuliha Oy, Tammela, puoliso yrittäjä Jussi Ali-Lekkala

Räsänen Tiia

Ilmoitus tehty: 20.8.2018

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä: Humppilan kunnan sivistyslautakunnan varsinainen jäsen

Kunnan nimeämänä edustajana: Poliisin neuvottelukunnan varajäsen

Muut tehtävät: MLL Humppilan yhdistyksen hallituksen jäsen, Humppilan työväenyhdistyksen sihteeri, Humppilan päivähoidon vanhempainyhdistys Ry:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja

Merkittävä varallisuus: –

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa: –

Silvius Maaria

Nimi: Silvius Maaria

Ilmoitus tehty: 1.8.2018

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä: Osuuskunta Loimi-Akselin (opiskelijoiden osuuskunta, koulutusta palveleva toiminta) hallituksen puheenjohtaja

Kunnan nimeämänä edustajana: –

Muut tehtävät: –

Merkittävä varallisuus: –

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa: –

Stenholm Ossi

Nimi: Stenholm Ossi

Ilmoitus tehty: 22.11.2017, muutettu 14.2.2018

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: yhtymähallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä: –

Kunnan nimeämänä edustajana: Faktia Oy:n hallituksen jäsen

Muut tehtävät: –

Merkittävä varallisuus: –

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa: –

Suomi Sirpa

Nimi: Suomi Sirpa

Ilmoitus tehty: 24.10.2017

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen varajäsen

Ei kuntalain 84 §:n mukaisia sidonnaisuuksia.

Tirkkonen Ville

Nimi: Tirkkonen Ville

Ilmoitus tehty: 20.1.2020

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä:
Yhtymähallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:
VT Power Oy:n hallituksen puheenjohtaja (sähköurakointi), Enerak Oy:n hallituksen puheenjohtaja (rakennusurakointi),
KP-Kalusto Oy:n hallituksen puheenjohtaja (sähköurakointi)

Kunnan nimeämänä edustajana: –

Muut tehtävät: Urjalan kunnan kunnanhallituksen varajäsen,  Teknisen lautakunnan puheenjohtaja, Sivistyslautakunnan jäsen,
Rakennuslautakunnan varajäsen

Merkittävä varallisuus: –

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa: Pirkanmaan yrittäjien vaikuttajavaliokunnan jäsen

Vehmaa Simo

Nimi: Vehmaa Simo

Ilmoitus tehty: 22.11.2017, muutettu 14.2.2018

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä: Airanteen Energia Oy:n toimitusjohtaja (kaukolämmön myynti)

Kunnan nimeämänä edustajana: Faktia Oy:n hallituksen jäsen

Muut tehtävät: –

Merkittävä varallisuus: –

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa: –

Virtanen Tapio

Nimi: Virtanen Tapio

Ilmoitus tehty: 8.11.2017

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä: Yhtymähallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä: Faktia Oy:n hallituksen jäsen (koulutus)

Kunnan nimeämänä edustajana: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallituksen jäsen (terveydenhuolto)

Muut tehtävät: –

Merkittävä varallisuus: –

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa: –

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja