Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sidonnaisuudet

Kuntalain mukaan tiettyjen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Sääntelyn tarkoituksena on kunnallisen päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia ovat:

  • yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • yhtymähallituksen ja sen jaostojen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
  • lautakuntien ja niiden jaostojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijät
  • kuntayhtymän johtaja

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja vie ilmoitukset yhtymävaltuuston tiedoksi. Luottamushenkilöt ja viranhaltijat ilmoittavat omat sidonnaisuutensa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun heidät on valittu tehtäviinsä.

Toimikaudelle 2017 – 2021 valitut luottamushenkilöt toimittavat ilmoituksensa tarkastuslautakunnalle 26.11.2017 mennessä, jonka jälkeen tiedot julkaistaan tällä verkkosivulla ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Sidonnaisuusrekisteri

luottamushenkilö 1

Nimi:

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä:

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus:

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa:

Ei kuntalain 84 §:n mukaisia sidonnaisuuksia.

 

 

 

luottamushenkilö 1

Nimi:

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä:

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus:

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa:

Ei kuntalain 84 §:n mukaisia sidonnaisuuksia.

luottamushenkilö 1

Nimi:

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä:

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus:

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa:

Ei kuntalain 84 §:n mukaisia sidonnaisuuksia.

luottamushenkilö 1

Nimi:

Ilmoitus tehty:

Luottamus tai virkatehtävä kuntayhtymässä:

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä:

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Merkittävä varallisuus:

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa:

Ei kuntalain 84 §:n mukaisia sidonnaisuuksia.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto
avoinna ma-pe klo 9-11