Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän toiminnassa.

Oppilaitoksessamme henkilötietojen käsittely liittyy useimmiten koulutuksen järjestämiseen, opiskelijahallinnon tehtävien hoitamiseen tai opetuksen ja oppimisen suunnitteluun tai dokumentointiin. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja, jotka liittyvät esimerkiksi palvelujemme myyntiin tai henkilökuntamme työsuhteisiin.

Käsittelemme ainoastaan toimintamme kannalta välttämättömiä henkilötietoja, joita käytämme vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystämme ja niihin liittyvistä oikeuksistasi saat henkilörekisteri- ja tietosuojaselosteistamme.

Oppilaitokseemme on nimetty myös tietosuojavastaava, joka auttaa tietosuojaan liittyvien velvoitteidemme toteuttamisessa ja toimii samalla opiskelijoiden ja asiakkaidemme tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Tietosuojavastaava Mika Karppinen, tietosuojavastaava@lhkk.fi .

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja