Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Laatutyö

Laatutyötä johtaa kuntayhtymän johtaja. Laaturyhmään kuuluvat hänen lisäkseen rehtori, talousjohtaja, ja opiskelijahallinto- ja työelämäpalveluiden päällikkö.

Kuntayhtymän laadunvarmistuksen viitekehyksenä on jo vuosia ollut ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen tueksi kehitetty CQAF- malli (Common Quality Assurance Framework), mikä perustuu useiden muiden käytössä olevien arviointimallien EFQM (European Framework of Quality and Management) ja CAF (Common Assessment Framework) tavoin jatkuvaan oppimiseen ja toiminnan systemaattiseen kehittämiseen. EFQM katsottiin käyttökelpoiseksi myös reformin astuttua voimaan.

Laatutyötä tukemaan otettiin käyttöön (laadunhallinnan toiminnanohjausjärjestelmä IMS (Integrated Management System) jo vuonna 2015. IMSin avulla tarvittava tieto oppilaitoksen toiminnasta, tilastoista ja prosesseista on helposti kaikkien saatavilla erilaisiin tarpeisiin (hakemukset, toimintakertomus, tilastokeskus, raportit, esitykset, selvitykset jne.)

Kuntayhtymä on saanut laadukkaasta työstään Maaherran laatupalkinnon vuonna 2003 ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon vuosina 2005 ja 2010. Tavoitteena on osallistua ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun jälleen vuonna 2019.

Kestävään kehitykseen ja sen kehittämiseen on panostettu paljon. OKKA-säätiön myöntämän kestävän kehityksen sertifikaatin ovat saaneet liiketalousala vuonna 2015, ravitsemis- ja cateringala vuonna 2016 ja tekniikan ala vuonna 2017.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja