Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Kuntayhtymä työnantajana

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on ammatillisen koulutuksen edelläkävijä. Se vastaa opiskelijoiden ja työelämän osaamistarpeisiin pääsääntöisesti Forssan seudulla järjestämällä työelämäläheisiä koulutuspalveluja tulevaisuuden tarpeita ennakoiden. Lakisääteistä koulutusta tarjoaa Forssan ammatti-instituutti -niminen oppilaitos ja markkinaehtoista koulutusta Faktia Oy. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Forssa, Jokioinen, Humppila, Somero, Tammela, Urjala ja Ypäjä. Kuntayhtymän kaikki kiinteät toimipisteet sijaitsevat Forssassa. Vuotuinen opiskelijamäärä on n. 3500. Kuntayhtymän palveluksessa on 130 henkilöä. Kuntayhtymäkonsernin vuosittaiset toimintatuotot ovat n. 13 milj. euroa (vuoden 2017 tilinpäätös).

Koulutuskuntayhtymä omistaa Tammelan Liesjärvellä Honkapirtti-nimisen vapaa-ajan- ja koulutuspaikan. Herttua-järven rannalla sijaitsevia kiinteistöjä käytetään niin opiskeluun kuin henkilöstön työhön liittyviin tilaisuuksiin. Lisäksi kiinteistöjä on mahdollista vuokrata henkilöstön ja luottamushenkilöiden vapaa-ajan tarpeisiin.

Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen suunnatuilla määrärahoilla tehdään teatteri-matkoja, niitä käytetään liikuntatapahtumiin- ja aktiviteetteihin, hierontapalveluihin, erilaisiin harrastuspajoihin, henkilöstön pikkujouluihin, työnohjaukseen jne.

Kuntayhtymän vakinainen henkilöstö saa vuosittain 30 kpl 5 €:n Smartum-seteliä, joista omavastuu on 2 €/seteli.
Yhteistoimintaryhmä suunnittelee ja uudistaa vuosittain määrärahojen puitteissa toteutettavaa virkistystoimintaa.

Oppilaitosturvallisuuteen on kiinnitetty paljon huomiota viime vuosina. Pelastussuunnitelmaa on kehitetty, poistumisharjoitusten lisäksi on harjoiteltu sisälle suojautumista, muodostettu henkilöstön WhatsApp-ryhmä mahdollisten kriisien varalle, palkattu vahtimestari sekä päivitetty uuden henkilöstön perehdyttämiseen käytettävää materiaalia oppilaitosturvallisuuden näkökulman huomioiden.

Uutta henkilöstä perehdytetään kaksi kertaa vuodessa kuntayhtymän toimintaan perehdyttämisohjelman mukaisesti. Eri toiminnoittain on kehitetty vuosikelloja, jotta eri kuukausien toiminnat ja tapahtumat ovat kaikkien tiedossa hyvissä ajoin ja päällekkäisyyksiltä vältytään.

Koulutuskuntayhtymän työterveyshuollosta huolehtii Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä.

Opetushenkilöstön työaika määräytyy vuosityöaikajärjestelmän tai OVTESin E-osion mukaisesti. Muun henkilöstön osalta noudatetaan KVTESiä.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395
asiakaspalvelu@lhkk.fi

Tietosuoja