Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Avoimet työpaikat

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymään haetaan henkilöitä seuraaviin tehtäviin:

Sähköalan lehtorin ja opettaja virat

Haemme osaavaan joukkoomme sähkö- ja automaatioalan lehtoria ja opettajaa toistaiseksi voimassa oleviin virkasuhteisiin 1.8.2019 alkaen.

Haettavalta henkilöltä edellytämme soveltuvaa tutkintoa ja osaamista vahvasähkötekniikan osaamisalalta. Opettajan tehtävän kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 986/1998 ja siihen tehdyn muutoksen 1150/2017 mukaisesti.

Opettajan tehtäviin kuuluvat opiskelijoiden opettaminen ja ohjaaminen sekä heidän osaamisensa varmistaminen työelämän tavoitteiden mukaisesti. Vastaat omalla osaamisellasi sähköosaston päivittäisestä toiminnasta sekä asiakastöistä.

Eduksi katsomme hyvät työelämäyhteydet, tiimityötaidot sekä ammatillisen koulutuksen suunnittelu- ja kehittämisosaamisen.

Tulet hyvin toimeen myös nuorten ihmisten kanssa ja osaat toimia toisinaan haastavissakin työtehtävissä. 
Mikäli löysit kuvauksesta itsesi, laadi hakemuksesi 27.5.2019 klo 16 mennessä.
Työ- ja opiskelutodistukset pyydämme haastatteluun kutsuttavilta.
Aiemmat hakemukset ko. virkoihin otetaan huomioon valinnassa.

Lisätietoja: koulutuspäällikkö Teijo Mikkola, p. 050 468 5065

Tieto- ja viestintätekniikan opettaja

Haemme tieto- ja viestintätekniikan määräaikaista tuntiopettajaa 31.5.2020 asti.

Haettavalta henkilöltä edellytämme:

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • alan työkokemusta
 • pelillistämisen ja koodauksen ymmärrystä
 • positiivista asennetta
 • halua kehittyä työnsä mukana

Opettajan tehtäviin kuuluu mm.

 • tieto- ja viestintätekniikan opetus
 • mahdollisesti myös liiketoiminnan ja media-alan aiheiden opettaminen sekä nuorille että aikuisille.              

Muita tehtäviä ovat esim.

 • työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen
 • näyttöjen arviointi
 • erilaisissa oppimisympäristöissä opettaminen ja ohjaaminen
 • koulutusten suunnittelu ja kehittäminen

Haettavalta henkilöltä edellytämme yhteistyökykyä, joustavuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Kokemus opetus- ja ohjaustehtävistä sekä verkkopedagogiikan osaaminen katsotaan eduksi.

Tehtävään valittavalta edellytämme opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) mukaista ammatillisen opettajan kelpoisuutta.
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio C liitteen 1 mukaan. 
Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja selvitys terveydentilasta.
Tehtävässä noudatetaan viiden kuukauden koeaikaa.
Mikäli löysit kuvauksesta itsesi, laadi hakemuksesi 7.6.2019 kello 16 mennessä

Lisätietoja: koulutuspäällikkö Heli Haataja, puh. 040 3474 079

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan tuntiopettaja

Haemme päätoimista tuntiopettajaa, jonka osaamisalueena on kehitysvamma-ala.

Edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuisia opettajan pedagogisia opintoja ja kolmen vuoden pituista käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä tai soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa, vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuisia opettajan pedagogisia opintoja ja vähintään viiden vuoden pituista käytännön työkokemusta korkeakoulututkintoa vastaavissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä. Lisäksi opetusta antavalla henkilöllä tulee olla oikeus harjoittaa terveydenhuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajaa koskevien säännösten mukaan.

Edellytämme monipuolista, vankkaa ja ajantasaista käytännön työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta ja erityisesti kehitysvamma-alalta sekä vammaisten hoitotyöstä.  Edellytämme myös opettajakokemusta. Arvostamme kehittämismyönteistä työotetta ja yhteistyöverkostoja työelämään. Hakijan eduksi katsotaan hyvät yhteistyö- sekä ohjaustaidot eri-ikäisille opiskelijoille. Lisäksi odotamme hakijalta hyviä vuorovaikutustaitoja, innovatiivisuutta, joustavuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Lisätietoja koulutuspäällikön sijainen Raija Salo, puh. 0403474263

Lue lisää ja jätä hakemus Kuntarekryssä.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto
avoinna ma-to klo 9-15