Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Avoimet työpaikat

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymään haetaan henkilöitä seuraaviin tehtäviin:

Talotekniikan lehtorin virka

Haemme talotekniikan lehtoria vakituiseen virkasuhteeseen 2.12.2019 tai sopimuksen mukaan.

Haettavalta henkilöltä edellytämme soveltuvaa tutkintoa ja osaamista talotekniikan osaamisalalta. Opettajan tehtävän kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 986/1998 ja siihen tehdyn muutoksen 1150/2017 mukaisesti.

Tehtävä edellyttää kokemusta kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien, käyttövesi- ja viemäriasennuksista. Arvostamme hyviä työelämäyhteys- ja tiimityötaitoja.

Tehtäviin kuuluvat opiskelijoiden opettaminen ja ohjaaminen sekä heidän osaamisensa varmistaminen työelämän tavoitteiden mukaisesti. Erilaisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja hallinta liittyy olennaisena osana tehtäviin.

Mikäli opettajan kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei ole, voidaan tehtävään valita määräajaksi myös henkilö, jonka osaaminen on muuten tehtävään soveltuva. Työ- ja opiskelutodistukset pyydämme haastatteluun kutsuttavilta.

6 kk:n koeaika. Hakeudu 20.10.2019 mennessä Kuntarekryssä

Lisätietoja: koulutuspäällikkö Teijo Mikkola, p. 050-468 5065 teijo.mikkola@lhkk.fi

Ammatillinen ohjaaja, sähkö- ja automaatioala

Haemme osa-aikaiseen (24 h/ viikko) työsuhteeseen määräajaksi  31.5.2020 saakka sähkö- ja automaatioalan ammatillista ohjaajaa.

Ohjaaja avustaa alan ammatillisia opettajia ja ohjaa alan opiskelijoita opetustilanteissa. Ammatillinen ohjaaja tukee opiskelijoita opetustilanteissa erilaisissa sähköalan oppimisympäristöissä sekä niihin liittyvissä muissa toiminnoissa, yhteistyössä opettajan ja sidosryhmien kanssa. Tehtävä edellyttää sähköasentajan koulutusta sekä työkokemusta sähköasennukseen liittyvistä työtehtävistä. Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, käytännön ammattitaitoa sähköasennus töistä ja kykyä tulla toimeen sekä nuorten että aikuisten kanssa.

Palvelussuhteeseen sovelletaan koeaikaa. Haku Kuntarekryssä 2.10.2019 mennessä.

Lisätietoja: Kirsi Vainio, vs.koulutuspäällikkö, puh. 040 7797 563,  kirsi.vainio@lhkk.fi

Koulutuspäällikkö, tekniikan alat

Haettavana on koulutuspäällikön virka tekniikan aloille. Tehtävä täytetään mahdollisimman pian syyskauden aikana. Haettava virka on uusi ja se on voimassa toistaiseksi. Nykyisin tekniikan alojen kokonaisuutta hoitaa yksi koulutuspäällikkö.  Uuden perustettavan viran myötä tekniikan koulutusalat jaetaan kahden koulutuspäällikön vastuulle, ja nykyinen koulutuspäällikkö hoitaa edelleen toista osaa.

Uuden koulutuspäällikön vastuulle kuuluvat sähkö- ja automaatioala, kone- ja tuotantotekniikka, tekninen suunnittelu, talotekniikka- ja kiinteistöala sekä rakentaminen ja pintakäsittely. Koulutusaloilla on sekä nuorten että aikuisten koulutusta ja suoraan yrityksille toteutettavia koulutuskokonaisuuksia.

Koulutuspäällikkö toimii yhtymäjohtajan/rehtorin alaisuudessa johtaen em.  tekniikan aloja vastaten kokonaisvaltaisesti ja tulosvastuullisesti koulutusalojensa toiminnasta ja taloudesta.  Hän vastaa uuden ammatillisen koulutuksen mukaisesti koulutuksen resursoinnista, pedagogisesta kehittämisestä ja laadunhallinnasta. Koulutusta kehitetään parhaillaan yhä enenevässä määrin kohti yksilöllisiä opintopolkuja ja vahvaa työelämäkytkentää.

Työtehtäviin kuuluu myös koulutuksen tuotteistaminen ja myynnin organisointi. Koulutuspäällikkö toimii yksikön opetushenkilökunnan esimiehenä ja johtoryhmän jäsenenä.  Hänen työparinaan toimii koulutusalavastaava. Koulutusalavastaavan tehtävä on myös uusi ja se on haussa yhtä aikaa.

Koulutuspäällikön kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen ammatillisen opettajan kelpoisuus. Koulutuspäällikön viran palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen OVTES:n mukaisesti (osio C).

Haku Kuntarekryssä päättyy 29.9.2019.

Lisätietoja: yhtymäjohtaja/rehtori Maaria Silvius, joko sähköpostitse maaria.silvius@lhkk.fi tai
puhelimitse 040 3474 036 ti 17.9. klo 13-14 tai pe 20.9. klo 9-10

Koulutusalavastaava, tekniikan alat

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä on haettavana koulutusalavastaavan virka tekniikan aloille. Tehtävä täytetään mahdollisimman pian syyskauden aikana. Haettava virka on uusi ja se on voimassa toistaiseksi. Nykyisin tekniikan aloilla on yksi koulutusalavastaava.  Uuden perustettavan viran myötä tekniikan koulutusaloilla toimii kaksi koulutusalavastaavaa, ja nykyinen koulutusalavastaava hoitaa edelleen toista osaa.

Koulutusalavastaava toimii koulutuspäällikön alaisuudessa. Koulutusalavastaava valmistelee omien koulutusalojensa opetusmodulit, kehittää opetusmoduleita yli koulutusalojen rajojen, valmistelee henkilöstön työajan resursoinnin, varmistaa opiskelijahallinnon tietojen ajantasaisuuden ja osallistuu opiskelijahallinnon tehtäviin (ml. opiskelijoiden kurinpito). Koulutusalavastaava myös opettaa ja arvioi näyttöjä omalla osaamisalallaan. Hän toimii koulutuspäällikön sijaisena.

Uuden koulutusalavastaavan koulutusaloihin kuuluvat sähkö- ja automaatio, kone- ja tuotantotekniikka, tekninen suunnittelu, talotekniikka- ja kiinteistöala sekä rakentaminen ja pintakäsittely. Koulutusaloilla on sekä nuorten että aikuisten koulutusta ja suoraan yrityksille toteutettavia koulutuskokonaisuuksia.

Valittavalta henkilöltä edellytämme opettajakokemusta, järjestelmäosaamista, organisointikykyä ja kokonaisuuksien hyvää hallintakykyä. Katsomme eduksi kehittävän työotteen ja uuden ammatillisen koulutuksen tuntemuksen.

Koulutusalavastaavan kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen ammatillisen opettajan kelpoisuus. Koulutusalavastaavan viran palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen OVTES:n mukaisesti.

Haku Kuntarekryssä päättyy 29.9.2019.

Lisätietoja: yhtymäjohtaja/rehtori Maaria Silvius, joko sähköpostitse maaria.silvius@lhkk.fi tai
puhelimitse 040 3474 036 ti 17.9. klo 13-14 tai pe 20.9. klo 9-10

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan päätoiminen tuntiopettaja

Haemme päätoimista tuntiopettajaa, jonka osaamisalueena on varhaiskasvatus ja erityispedagogiikka. Opettaja toimii osana sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan tulevaisuustiimiä, joka on opetuksen uudistamisen keskiössä.

Edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuisia opettajan pedagogisia opintoja ja kolmen vuoden pituista käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä tai soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa, vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuisia opettajan pedagogisia opintoja ja vähintään viiden vuoden pituista käytännön työkokemusta korkeakoulututkintoa vastaavissa sosiaali- ja kasvatusalan tehtävissä. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajaa koskevien säännösten mukaan.

Edellytämme monipuolista, vankkaa ja ajantasaista käytännön työkokemusta sosiaali- ja kasvatusalalta, erityisopettajan tehtävistä sekä varhaiskasvatuksessa toimimisesta.  Edellytämme myös ammatillisen koulutuksen opettajakokemusta. Arvostamme kehittämismyönteistä työotetta ja yhteistyöverkostoja työelämään sekä kokemusta kehittämishankkeista. Hakijan eduksi katsotaan hyvät yhteistyö- sekä ohjaustaidot eri-ikäisille opiskelijoille. Lisäksi odotamme hakijalta hyviä vuorovaikutustaitoja, innovatiivisuutta, joustavuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Todistusjäljennökset pyydämme haastatteluun kutsuttavilta. Hakeudu 18.9.2019 mennessä Kuntarekryssä.
Lisätietoja: Raija Salo, vs. koulutuspäällikkö, sosiaali-, terveys- ja kasvatusalat. p. 040 3474 263  raija.salo@lhkk.fi

 

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto
avoinna ma-to klo 9-15