Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Vastuullinen matkailu, kasvua kansainvälisiltä markkinoilta
Hae koulutukseenHae koulutukseen, yrityksetAvaa PDF
Koulutuksen ajankohta
21.04.2021 - 21.04.2021
Kohderyhmä
Tiedätkö mitä on vastuullinen matkailu? Osaatko tuotteistaa ja hinnoitella kannattavasti? Haluatko parantaa yrityksesi näkyvyyttä verkossa? Paranna osaamistasi ja ymmärrystäsi vastuullisuudesta, tuotteistamisesta, kansainvälisyydestä sekä sähköisestä markkinoinnista − tartu tilaisuuteen!

Toteutus
Koulutuspäivät toteutetaan lähiopetuksena Forssassa. Myös etänä osallistuminen on mahdollista, sillä koulutuspäivät videoidaan. Videotallenteet ovat katsottavissa koko koulutuksen ajan. Matkustaminen paikan päälle ei ole pakollista.

1. Asiakaslähtöisyys matkailualalla (12.-13.10.2020)
• Matkailualueen vetovoimatekijöiden tunnistaminen
• Matkailupalvelujen kilpailutekijät ja erottautuminen
• Erilaisten asiakasryhmien määrittäminen, tarpeet ja erityispiirteet
• Asiakkaan ostajapersoonat ja palveluprosessi
• Asiakastietojen keruu, hallinta ja hyödyntäminen
o Käytännöt, lait ja asetukset
• Asiakassuhteiden hallinta
• Asiakkaan kuuntelujärjestelmä
o Manuaalinen ja digitaalinen
o Suosittelumarkkinoinnin merkitys osana kuuntelua
o Asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja analysointi

2. Matkailun sähköinen liiketoiminta (3.-4.11.2020)
• Matkailuyrityksen arjen digitaaliset työvälineet ja digikunto
o Varausten vastaanotto ja käsittely
o Käytännön myyntityö verkossa
o Digitaalinen markkinointi käytännössä
o Verkkojalanjälki ja online kauppa
o Yrityksen verkkosivustojen löydettävyys ja digikunto
o Online varauskanavat ja oma verkkokauppa
o Digitaalisen markkinoinnin liittäminen kiinteäksi osaksi myyntitoimintoja

3. Matkailupalvelujen tuotteistaminen (20.1.2021)
• Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja tuotekehitys
o Tuotteistaminen matkailuyrityksen työkaluna: mitä tuotteistaminen on, mitä sillä saavutetaan?
o Tuotteistamisen, tuotekehityksen ja tuottamisen erot
• Palveluiden ja tuotteiden hinnoittelu
• Matkailupalveluketjujen rakentaminen asiakaslähtöisesti

4. Matkailupalvelujen toteuttaminen vastuullisesti ja kestävästi (16.-17.2.2021)
• Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden huomioiminen matkailupalvelujen toteuttamisessa
• Globaalit trendit ja asiakasymmärrys johdattavat vastuullisuuteen
• Vastuullisuudesta matkailutuotteen myyntivaltti
• Muuttunut maailma ja sen mukanaan tuomat vastuullisen matkailuyrityksen velvoitteet
• Vastuullisesti toteutettu asiakkaan palvelupolku kriittisine pisteineen
• Valmismatkalaki ja muut matkailualaa säätelevät lainalaisuudet

5. Kasvua kansainvälisiltä markkinoilta − saksankielinen Keski-Eurooppa (21.4.2021)
• Kansainväliset jakelukanavat, Euroopan jakelutiet, matkanjärjestäjien merkitys, markkina-alueen vaatimustaso, käytännön matkanjärjestäjä-esimerkkejä
• Palveluiden ja tuotteiden komissiomallit kv-kaupassa
• Verkostojen hyödyntäminen ja merkitys matkailupalvelujen toteuttamisessa

Hakuaika
01.09.2020 - 19.04.2021

Kustannukset opiskelijalle
Koulutuksen hinta on 100 €/päivä + alv

Lisätietoja antaa
Minna Luoto, puh. 040 7130 577 ja Jaana Jussila, puh. 0407130547, s.posti: etunimi.sukunimi@lhkk.fi

Kouluttajina toimivat Nordic Marketing Finland Oy:n kouluttajat Greta Tanskanen, Kirsi Mikkola ja Suvi Ahola.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja