Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

KASVATUS- JA OHJAUSALA-välineitä positiivisen työyhteisön ja omien ohjaustaitojen kehittämiseen
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto
Tutkintotyyppi
Erikoisammattitutkinto
Kohderyhmä
KASVATUS- JA OHJAUSALA − välineitä positiivisen työyhteisön ja omien ohjaustaitojen kehittämiseen

Suorita etäopiskeluna Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto, 180osp.

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon suorittanut kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan laajan kehittämishankkeen omassa työyhteisössään. Hän pystyy arvioimaan toimintaympäristön kannalta merkittävimmän ja soveltuvimman kehittämiskohteen sekä perustelemaan kehittämisen tarpeellisuuden työyhteisössä. Hänellä on valmiudet valita oikeat menetelmät tavoitteen saavuttamiseksi.

Tutkinto on tarkoitettu kasvatus- ja ohjausalalla työskentelevälle henkilölle, joka on kiinnostunut kehittämään omaa työtään ja työyhteisöään.

Toteutus
Aloitus 5.5.2023.
Koulutustapaamiset Teamsissa joka toinen perjantai klo 8.15-11.30 alkaen 18.8.2023.

Sisällöt:
I Kasvatus- ja ohjausalan kehittämistoiminta muuttuvissa toimintaympäristöissä, 60 osp

1. Kasvatus- ja ohjausalan tämän hetken trendit - Positiivinen pedagogiikka ja vahvuus
näkemys työelämässä
2. Tulevaisuusajattelu − kasvatus- ja ohjausalan tulevaisuuden tarpeet
3. Kansainvälisyys kasvatus- ja ohjausalalla
4. Arvot kasvatus- ja ohjausalalla
5. Työhyvinvoinnin kehittäminen (Työhyvinvointikortti)
6. Kehittämistyön tekeminen
7. Yhteinen kehittäminen- Vahvuusnäkemys työelämässä − omien ja toisten vahvuuksien hyödyntäminen kehittämisessä
8. Myönteiset tunteet ja ilmapiiri
9. Viestinnän ja dialogitaitojen kehittäminen

II Kasvatus- ja ohjaustyön menetelmien kehittäminen, 60 osp

10. Kasvatus- ja ohjausalan menetelmiä
11. Vuorovaikutus kasvatus- ja ohjausalan menetelmänä
12. Ratkaisukeskeinen toiminta
13. Ohjaustyön menetelmiä
14. Työkykypassi
15. Kehittämistyön vaiheet
16. Kehittämistöiden esittely

III Kehittämisprosessin toteuttaminen ja ohjaaminen kasvatus- ja ohjausalan työyhteisössä, 60 osp

17. Työyhteisön osallisuutta tukevan kehittämisprosessin toteuttaminen

Hakuaika
Jatkuva haku

Kustannukset opiskelijalle
Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle.

Ilman oppisopimusta opiskeleville osallistumismaksu 600 €. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa omaehtoista ammatillista koulutusta.

Lisätietoja antaa
Leena Liukkonen, puh. 040 3474 076 tai leena.liukkonen@lhkk.fi
Minna Nouko, puh. 050 4736 108 tai minna.nouko@lhlkk.fi

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja