Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki -osatutkinto
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
Tutkintotyyppi
Ammattitutkinto
Kohderyhmä
Keväällä 2023 sinulla on mahdollisuus suorittaa Kasvatus- ja
ohjausalan ammattitutkinnon osatutkinto
• Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki, 30 osp.

Koulutus on tarkoitettu perusopetuksen ja toisen asteen ympäristöissä työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään osaamistaan peruskoulun ja toisen asteen ohjauksen ja tuen oppijoiden asioista. Koulunkäynnin ohjaus ja tuki on tutkinnon osa koulunkäynninohjaajan osaamisalasta.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähi-, etä- ja verkko-opetusta. Sinulla on mahdollisuus suorittaa myös koko tutkinto.

Kuvaus
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
• työympäristön lainsäädäntö ja ohjeet
• erilaiset vuorovaikutustilanteet
• verkostot ja moniammatilliset ryhmät
• ohjattavan henkilökohtainen opintopolun tukeminen
• yksilön ja ryhmän ohjaaminen huomioiden ikä- ja kehitystaso
• ohjattavan hyvinvoinnin tukeminen
• turvallisuus ja -suunnitelmat

Hakuaika
01.11.2022 - 09.01.2023

Kustannukset opiskelijalle
Osallistumismaksu tutkinnon osan suorittamisesta on 175e. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa omaehtoista ammatillista koulutusta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle.

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet. Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Lisätietoja antaa
Minna Nouko, minna.nouko@lhkk.fi, p. 050 473 6108

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja