Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

IT-tukihenkilö, ohjelmistokehittäjä, Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
Tutkintotyyppi
Perustutkinto
Kohderyhmä
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisena opit auttamaan ja opastamaan asiakasta tieto- ja viestintätekniikan käytössä ja ratkaisemaan esiin tulevia ongelmia. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa opiskelet joko IT-tukihenkilöksi tai ohjelmistokehittäjäksi.

Kuvaus
IT-TUKIHENKILÖNÄ
opit toimimaan työasemien, verkko- ja lisälaitteiden sekä toimialueiden muodostamassa tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. Opit hallitsemaan palvelinohjelmien asennukseen,
konfiguroimiseen ja ylläpitoon liittyvät työtehtävät sekä toimimaan virtualisoidussa ympäristössä. IT-tukihenkilönä työskentelet useimmiten yrityksen tietojärjestelmäasiantuntijana IT-tuessa, Help Desk -tehtävissä tai lähitukena avustaen esimerkiksi ohjelmien käyttöönotossa. Voit työllistyä myös IT-puolen myyntitehtäviin tai perustaa oman yrityksen.

OHJELMISTOKEHITTÄJÄNÄ
opit suunnittelemaan, toteuttamaan, testaamaan ja ylläpitämään erilaisia sovelluksia, pelejä ja tietojärjestelmiä. Opit ohjelmoimaan, hyödyntämään rajapintoja, käsittelemään
tietoa sekä käyttämään versionhallintaa. Ohjelmistokehittäjän koulutus antaa perusvalmiudet pelisuunnittelijan, -testaajan ja -ohjelmoijan työtehtäviin sekä perusgrafiikan
tuottamiseen. Ohjelmistokehittäjänä voit työllistyä myös yrityksen ohjelmistokehitystehtäviin tai Web-sivujen suunnittelu- ja toteutustehtäviin.

Hakuaika
Jatkuva haku

Kustannukset opiskelijalle
Koulutus on maksutonta. Opiskelija kustantaa itse oppikirjat sekä muun tarvittavan opetusmateriaalin. Perustutkinto suorittaville opiskelijoille tarjotaan maksuton aamupuuro ja lounas (ei koske oppisopimus, eikä työvoimapoliittisessa koulutuksessa opiskelevia).

Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä työntekijälle että työnantajalle.

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet.

Lisätietoja antaa
Vastuuopettaja Marko Ruusiala 0408225682, marko.ruusiala@lhkk.fi

Mikäli olet kiinnostunut työttömyysetuudella tuetusta opiskelusta, ota yhteyttä TE-toimistoon.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja