Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, TUVA
Hae koulutukseenAvaa PDF
Kohderyhmä
TUVA on sinulle perusopetuksen päättänyt nuori tai aikuinen, kun;

• olet oppivelvollinen ja haluat parantaa opiskeluvalmiuksiasi tai peruskoulun arvosanoja
• sinulla ei ole toisen asteen tutkintoa ja tarvitset valmentavaa koulutusta toisen asteen opiskeluun
• äidinkielesi on muu kuin suomi
• haluat selkiinnyttää ajatuksiasi ammatinvalinnastasi

Toteutus
Opiskelijan yksilölliset valinnat ja koulutuksen osien laajuudet määritetään henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOKSin mukaan. Opinnot ovat laajuudeltaan 19 − 38 viikkoa. Jokainen opiskelija opiskelee yhteistä koulutuksen osaa (Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot) ja sen lisäksi vähintään kahta valinnaista koulutuksen osaa.

Yhteinen koulutuksen osa on
• Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (2 -10 viikkoa)

Valinnaiset koulutuksen osat (valitaan vähintään 2)
• Perustaitojen vahvistaminen (1- 30 viikkoa)
• Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
• Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
• Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus (1-20 viikkoa)
• Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen (1-20 viikkoa)
• Valinnaiset opinnot (1-10 viikkoa)

Kuvaus
TUVA-koulutus yhdistää entiset nivelvaiheen koulutukset; 10-luokan, lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA).

Forssan ammatti-instituutti toteuttaa TUVA-koulutusta seutukunnallisesti yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien, työelämän ja yhteistyökumppanien kanssa.

Hakuaika
Jatkuva haku

Kustannukset opiskelijalle
Koulutus on osallistujalle maksutonta.

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Polut ovat opiskelijalle yksilöllisiä. Opiskelija valitsee koulutuksen eri osien sisällöistä.

PERUSTAITOJEN VAHVISTAMISEN POLKU
Vahvistetaan perustaitoja: äidinkieli, matematiikka, kielet, digitaidot, jne.
Perusopetuksen oppimäärän arvosanojen korotukset.

LUKIO-OPINTOJEN POLKU
Lukiokoulutukseen valmentavaa koulutusta.
Lukio-opintoja Forssan yhteislyseossa.

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN POLKU
Ammatillisiin opintoihin tutustuminen ja niihin liittyvien opintojen tekeminen (ammatillisia perustutkintojen tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueita).

TYÖELÄMAPAINOTTEINEN POLKU
Työelämätaidot ja työpaikalla tapahtuva oppiminen erilaisissa oppimisympäristöissä.

KIELITAIDON VAHVISTAMISEN POLKU
Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille.
Jatko-opintoihin vaadittavan kielitaidon saavuttaminen.

Lisätietoja antaa
opettaja Sanna Toukkari sanna.toukkari@lhkk.fi , puh. 040 7051 418
opinto-ohjaaja Miia Ojala miia.ojala@lhkk.fi, puh. 040 3474 075

Koulutukseen on jatkuva haku.
Hakijat kutsutaan haastatteluun, sekä kielitaidon arviointiin.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja