Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Teknologian hyödyntäminen johtajille − Paranna asiakaskokemusta teollisuudessa
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Kohderyhmä
Toimitko johtajana, päällikkönä, esihenkilönä, ryhmän- tai tiiminvetäjänä? Toimenkuvasi pitää sisällään monipuolisia johtamiseen liittyviä työtehtäviä sekä suunnittelet ja kehität oman vastuualueesi toimintaa. Tämä koulutus on juuri sinulle!

Teollisuuden keskeisinä tulevaisuuden haasteina ovat tuottavuuden kasvun lisääminen ja työvoimapula. Näihin haasteisiin vastaaminen vaatii yritykseltä vanhan toimintatavan uudistamista, luovuutta, rohkeutta, osaamisen kehittämistä, teknologiaa sekä keinoja niiden käyttöönottamisessa.

Digitalisaatio on yrityksille menestyksen avain, mahdollistaen yrityksen nopeankin kasvamisen, kun käyttöön valjastetaan oikeat digitaaliset työvälineet, kuten esimerkiksi robotit, anturiteknologian, sähköiset toimintaympäristöt ja tehokas datan hyödyntäminen.

Kaikki tämä mahdollistaa kestävän kehityksen ja sitä kautta tulevan vihreän arvonlisäyksen teollisuuteen. Konsepti on siis selvä, mutta miten se otetaan käyttöön, miten sitä kehitetään, hallitaan ja johdetaan? Kaikkeen tähän saat osaamista ja työkaluja Teknologian hyödyntäminen johtajille -koulutuksessa!

Toteutus
Koulutus sisältää lähiopetusta, itsenäistä opiskelua ja oppimista työpaikalla sekä työelämän eri verkostoissa. Koulutus kestää noin vuoden.

Kuvaus
Koulutuksen tavoitteena on johtajuuden uudenlaisten näkökulmien ymmärtäminen, itsensä johtamisen taidon merkityksen kehittäminen ja teknologian merkityksen hyödyntäminen yrityksen kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa ihmisten johtamisen taitoja ja luoda vahvoja verkostoja henkilö- ja yritystasolla.

Koulutuksen sisältö:

• Strategiatyö ja johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä
• Mitä digitalisaatio on
• Digitalisaatio ja digitaalinen transformaatio käytännössä
• Kehittämisen johtaminen
• Itsetuntemus. Ihmisten johtamisen perusta
• Johtajan taloustaito
• Tuottavuuden kehittäminen teknologian keinoin
• Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
• Teollisuuden toimialakohtaisia ratkaisuja 3 pvä
• Kehittämishankkeiden tulosten esittely

Hakuaika
01.05.2022 - 31.08.2022

Kustannukset opiskelijalle
Koulutus suoritetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös omaehtoisena koulutuksena. Osallistuja maksaa tällöin omarahoitusosuuden 980 euroa. Koulutuksen omarahoitusosuus laskutetaan kahdessa erässä koulutuksen aikana. Koulutus on osin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ammatillista koulutusta

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näytöt.

Lisätietoja antaa
Mika Palanen, mika.palanen@lhkk.fi

Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.lhkk.fi

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja