Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Perustason ensihoitajaksi oppisopimuksella, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Tutkintotyyppi
Perustutkinto
Kohderyhmä
Oppisopimuksella toteutettava Perustason ensihoitajakoulutus on tarkoitettu Pelastaja-tutkinnon jo suorittaneille henkilöille.

Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksena. Kuukaudessa on 1 lähipäivä oppilaitoksella ja 1 verkko-opetuspäivä. Lisäksi on itsenäistä opiskelua Itslearning−verkkoalustalla. Osaaminen osoitetaan työelämässä näyttöinä.

Koulutuksessa suoritetaan
• terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen tutkinnonosa (25 osp)
• toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen tutkinnonosa (30 osp)
• akuuttihoitotyössä toimiminen (35 osp)
• Ensihoidossa toimimisen tutkinnonosa (40 osp)

Toteutus
Koulutus alkaa 11.11.2022 klo 8.15-15 lähipäivänä oppilaitoksella (Saksankatu 27, 30100 Forssa).

Opintojen alustava aikataulu, lähi/verkko-opetus klo 9.15-15.00:
23.11.2022
7.12.2022
18.1.2023
1.2.2023
15.2.2023
8.3.2023
22.3.2023
5.4.2023
4.10.2023
11.10.2023
1.11.2023
15.11.2023
29.11.2023

Vuoden 2024 päivät ilmoitetaan opintojen aikana myöhemmin.

Hakuaika
01.04.2022 - 23.10.2022

Kustannukset opiskelijalle
Koulutus suoritetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä työntekijälle että työnantajalle.

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen
suunnitelma (HOKS), jonka perusteella koulutus kestää n. 1,5-2 vuotta.

Lisätietoja antaa
Maarit Ruusiala, puh.040 182 6866, maarit.ruusiala@lhkk.fi.

Hakeutumisen edellytykset:

Koulutukseen valitaan alalle soveltuvia, joilla on oppivelvollisuus suoritettuna, hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa ammatillisissa perustutkinnoissa” (91/011/2014).

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin keinoin poistaa. Aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös voi olla esteenä opiskelijavalinnalle, jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät.
Opiskeluoikeuden arviointia voi tapahtua myös opiskelun aikana. Jos on aihetta epäillä, että opiskelijalla voi olla opiskeluoikeiden peruuttamiseen johtava terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä este, hänet voidaan määrätä terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin esim. huumausainetestiin. Lisätietoa terveydentilavaatimuksista saa SORA-lainsäädännöstä.

Lisäksi opinnoissa, joissa opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, aiempi tuomio tietyistä rikoksista voi olla esteenä opiskeluoikeudelle. Opiskelijaa voidaan pyytää toimittamaan ote rikosrekisteristä opiskeluoikeuden arviointia varten.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja