Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Työvalmentaja, Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, työvalmennuksen osaamisala
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
Tutkintotyyppi
Erikoisammattitutkinto
Kohderyhmä
Työvalmentaja on työllistymisen asiantuntija. Hän voi toimia myös työelämän yhteyshenkilönä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymisprosesseissa. Työvalmentaja tukee asiakasta aktiivisessa, pitkäjänteisessä ja tavoitteellisessa toiminnassa kohti työllistymistä erilaisten yksilöllisten polkujen kautta.

Koulutus on suunnattu kuntoutus- tuki- ja ohjauspalveluiden parissa työskenteleville ammattilaisille, jotka haluavat täydentää ja syventää ajanmukaista osaamistaan.

Toteutus
Syksyn lähiopetuspäivät ovat 7.- 8.9, 6.10, 27.10, 10.11. ja 8.12.2022. Koko koulutus on mahdollista suorittaa pääasiassa verkossa ja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.

Opiskelu tapahtuu käytännön työtehtävissä asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen asiantuntijatehtävissä.

Kuvaus
Suoritettavat tutkinnon osat

• Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja
palvelujärjestelmässä, 60 osp
• Työvalmennus asiakasprosessissa, 40 osp
• Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa, 40 osp
• Valinnaiseksi tutkinnon osaksi suoritetaan joko osat sosiaali- ja terveysalan
perustutkinnosta tai muusta ammatti-/erikoisammattitutkinnosta

Työhön valmentaja, uravalmentaja tms. vastaavassa asiakasprosessissa toimiva henkilö voi käyttää työvalmentaja-tutkintonimikettä koko tutkinnon suoritettuaan.

Hakuaika
Jatkuva haku

Kustannukset opiskelijalle
Koko tutkinto 600 €. Tutkinnon osa 175 €. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa omaehtoista ammatillista koulutusta.

Koulutus on mahdollista suorittaa maksuttomana oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla on oltava soveltuva alan työpaikka.

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä tutkintotilaisuudet.

Lisätietoja antaa
Vastuuopettaja Anni Hult, p. 040 3474 089 tai anni.hult@lhkk.fi

Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.lhkk.fi

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja