Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
Tutkintotyyppi
Erikoisammattitutkinto
Kohderyhmä
Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto soveltuu sinulle, joka toimit esimies- ja johtotehtävissä tai toimenkuvasi on muuttumassa esimies- ja johtotehtäviin. Kehität vastuualueesi toimintaa sen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkinnon suorittamisen yhteydessä saat valmiuksia oman työyhteisösi kehittämiseen ja toiminnan tavoitteelliseen johtamiseen. Vahvistat osaamistasi esimiehenä tai johtajana ja saat varmuutta sekä uusia ideoita johtamistyöhösi. Voit vaihtaa ajatuksia ja verkostoitua toisten esimiesten tai johtajien kanssa.

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto on työelämän arvostama, Opetushallituksen virallinen näyttötutkinto, jossa osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä omalla työpaikalla ja organisaatiossa.

Toteutus
Koulutus sisältää lähiopetusta, itsenäistä opiskelua ja oppimista työpaikalla sekä työelämän eri verkostoissa. Koulutuksen kesto noin 1,5 vuotta.

Kuvaus
Tutkinnossa on kuusi osaamisalaa: henkilöstöhallinnon osaamisala, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, kaupan osaamisala, kiinteistövälityksen osaamisala sekä kansainvälisen liiketoiminnan osaamisala.

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.
Pakollinen tutkinnon osa kaikissa osaamisaloissa on:
• Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Kaupan osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia kaupan alalla esimies- tai asiantuntijatehtävissä sekä myynnin että valikoimatyön kehittämistehtävissä.

Kaupan osaamisalassa valitaan yksi valinnainen tutkinn osa alla olevista tutkinnonosista:
• Ryhmän esimiehenä toimiminen
• Tuoteryhmän esimiehenä toimiminen
• Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen

Sekä yksi valinnainen tutkiinnon osa seuraavista:
• Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
• Ryhmän esimiehenä toimiminen
• Tuoteryhmän asiantuntijana toimiminen
• Yksikön myyntityön ja valikoiman kehittäminen

Myynnin ja markkinointiviestinnän osamisalan suorittaneella on myynnin tai markkinointiviestinnän johtamisen ja kehittämisen osaamista monikanavaisesti suunniteltuna ja toteutettuna. Osaamisalassa valitaan yksi valinnainen tutkinnosa alla olevista tutkinnonosista:

• Asiakkuusmarkkinointi
• Brändin kehittäminen
• Digitaalinen markkinointiviestintä
• Digitaalisen myynnin kehittäminen
• Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen
• Myynnin johtaminen
• Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen
• Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen

Sekä yksi valinnainen tutkiinnon osa seuraavista:
• Asiakkuusmarkkinointi
• Brändin kehittäminen
• Digitaalinen markkinointiviestintä
• Digitaalisen myynnin kehittäminen
• Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen
• Myynnin johtaminen
• Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen
• Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen

Hakuaika
Jatkuva haku

Kustannukset opiskelijalle
Osallistumismaksu on 640 €. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa omaehtoista ammatillista koulutusta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet.

Lisätietoja antaa
Esa Pussinen, p. 040 7267 204 tai esa.pussinen@lhkk.fi

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja