Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Vastuullisuuspolkuvalmennus kunnille, Strateginen polku
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Tutkintotyyppi
Erikoisammattitutkinto
Koulutuksen ajankohta
18.11.2021 - 28.09.2022
Kohderyhmä
Vastuullisuusajattelun tarkoitus ja päämäärät

• tavoitellaan hyvää elämää kaikille osapuolille toimimalla taloudellisesti,ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti
• tuetaan osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja muutosta
• haastetaan kestävyys- ja vastuullisuusosaamisen jatkuvaan kehittämiseen
• luodaan positiivinen kädenjälki
• osallistetaan sidosryhmät vastuullisuustyöhön
• vahvistetaan imagoa ja kilpailuetua
• tuetaan strategiaa kestävillä päätöksillä

Kohderyhmä: ylin johto

Toteutus
STRATEGINEN POLKU
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtajana toimiminen + kaksi valinnaista:
Strategiatyön johtaminen
Projektin johtaminen
Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
Tuotanto- ja palveluprosessien johtaminen

18.11.2021 Aloituspäivä
19.1.2022 Strategisen kehittämis-polun aloituspäivä
16.2.2022 Yhteinen päivä: Yhteistyö ja kunnan ympäristövastuu
17.2.2022 Nykytila-analyysi, toiminnan arviointi, kehittämisprojektin tavoitteet ja toteutuksen suunnittelu
6.4.2022 Kestävyysosaaminen eri näkökulmista, vastuullisuuden suunnitelmallinen lisääminen, kansalliset ja globaalit haasteet
18.5.2022 Yhteinen päivä lainsäädäntö ja viranomaismääräykset
17.8.2022 Yhteinen päivä : Yhteisön ja kunnan hyvinvointi
8.9.2022 Kehittämishankkeiden vaikutusten esittelyt
28.9.2022 Yhteinen päätöspäivä

Hakuaika
20.09.2021 - 30.10.2021

Kustannukset opiskelijalle
Osallistumismaksu 640 €. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa omaehtoista ammatillista koulutusta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle.

Lisätietoja antaa
Palvelupäällikkö Leea Kantelus, leea.kantelus@lhkk.fi tai p. 050 3493 455

Tietoa mahdollisuudesta ammattitutkintostipendiin: https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja