Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Vastuullisuuspolkuvalmennus kunnille, Ekoneuvojan polku
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
Tutkintotyyppi
Perustutkinto
Koulutuksen ajankohta
18.11.2021 - 28.09.2022
Kohderyhmä
Vastuullisuusajattelun tarkoitus ja päämäärät

• tavoitellaan hyvää elämää kaikille osapuolille toimimalla taloudellisesti,ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti
• tuetaan osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja muutosta
• haastetaan kestävyys- ja vastuullisuusosaamisen jatkuvaan kehittämiseen
• luodaan positiivinen kädenjälki
• osallistetaan sidosryhmät vastuullisuustyöhön
• vahvistetaan imagoa ja kilpailuetua
• tuetaan strategiaa kestävillä päätöksillä

Koulutus soveltuu kaikille toimenkuvista riippumatta

Toteutus
EKONEUVOJAN POLKU
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, Jäte- ja kierrätysneuvonta -tutkinnon osa

18.11.2021 Aloituspäivä
19.1.2022 Tunnista, lajittele ja käsittele erilaisia jätejakeita sekä kierrätettävää materiaalia. Alkukartoitus.
16.2.2022 Kunnan ympäristövastuu, neuvontamateriaalin/tapahtuman ideointi
16.3. 2022 Kemikaalit, vaaralliset jätteet, vaaratekijät ja turvallisuusriskit
20.4. 2022 Elinkaariajattelu, ympäristövaikutukset ja materiaalitehokkuus
18.5. 2022 Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset
28.9.2022 Yhteinen päätöspäivä

Hakuaika
20.09.2021 - 30.10.2021

Kustannukset opiskelijalle
Koulutus on osallistujalle maksutonta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle.

Lisätietoja antaa
Palvelupäällikkö Leea Kantelus, leea.kantelus@lhkk.fi tai p. 050 3493 455

Tietoa mahdollisuudesta ammattitutkintostipendiin: https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja