Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Kiinteistöalan moniosaaja (työvoimakoulutus), Loimaa
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joilla on TE-toimiston toteama koulutustarve ja jotka soveltuvat koulutusalan työtehtäviin.

Toteutus
Koulutus on kokoaikaista (ma-pe) ja toteutetaan lähiopetuksena, sekä etä- ja verkko-opetuksena. Koulutukseen sisältyy myös työpaikalla järjestettävä koulutusta eli työssäoppimista. Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa noudatetaan työpaikan työaikoja.

Koulutus antaa pohjan jatkaa opintoja koko tutkinnon suorittamiseen kiinteistönhoitajaksi esimerkiksi oppisopimuksella tai omaehtoisesti.

Kuvaus
Vietämme valtaosan elämästämme rakennetussa ympäristössä: kodeissa, työpaikoilla, kouluissa ja lähiluonnossa. Liikumme päivittäin töihin ja palveluiden äärelle. Yhdessä huolehdimme, että elämämme paikat palvelevat tarkoitustaan sekä ovat turvallisia ja terveellisiä. Koulutuksessa opit huolehtimaan rakennetusta ympäristöstä, havainnoimaan kiinteistöjen kuntoa sekä tekemään kiinteistön yleishoidollisia tehtäviä.

Koulutuksessa suoritetaan kaksi ammatillisen tutkinnon osaa

1) Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp
- Tuntee asiakaskohteen palvelusopimuksen ja toteuttaa siihen kuuluvia töitä asiakaslähtöisesti.
- Toimii tehtävissä vastuullisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

2) Kiinteistön toimintakunnon ylläpito, 45 osp
- Huolehtii kiinteistön käytettävyydestä ja ylläpidosta sekä kiinteistön ulkoalueiden viihtyvyydestä ja turvallisuudesta.
- Käyttää ja seuraa kiinteistön teknistenjärjestelmien toimintaa

Lisäksi koulutuksen aikana suoritetaan ensiapukoulutus 16 tuntia ja työturvallisuuskoulutus 8 tuntia.

Hakuaika
01.03.2021 - 29.08.2021

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun tavoite, sisältö ja aikataulu.

Lisätietoja antaa
Tiina Siilamo-Kuusinen puh 040 247 4071, tiina.siilamo-kuusinen@lhkk.fi.

Hakemus täytetään www.te-palvelut.fi verkkopalvelussa ja hakemus on sitova eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten koulutus edistää työllistymistäsi. Koulutukseen valinta perustuu hakijan koulutustarpeeseen sekä hänen soveltuvuuteensa koulutukseen ja alan työtehtäviin. Henkilökohtaiseen valintahaastatteluun lähetetään erillinen kutsu. Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa (www.te-palvelut.fi, Oma asiointi).

Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelinnumerosta 0295 020 702 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja