Valitse sivu
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
Tutkintotyyppi
Perustutkinto
Kohderyhmä
Vastuussa hyvästä tulevaisuudesta!

Lähde ulos luonto- ja ympäristöalan koulutuksissa, perustutkinnon suorittajana voit valita urapolkusi kolmesta vaihtoehdosta - onko sinun vaihtovaihtosi luonto-ohjaaja, luonnonvaratuottaja vai ympäristönhuoltaja?

Kuvaus
LUONTO-OHJAAJA toimii luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä. Opit hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä, jolloin osaat kertoa ryhmällekin luonnosta ja osaat huolehtia ohjaustoiminnassa tarvittavista välineistä, ryhmän turvallisuudesta ja toimit asiakaslähtöisesti.

Luonto-ohjaajan suuntautumisopintoihin sisältyvät tutkinnonosat:

• Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen
• Luonnossa ohjaaminen
• Ympäristöviestintä

LUONNONVARATUOTTAJA hyödyntää paikallista luontoa luonnontuotealalla. Opit marjojen, sienten ja yrttien keräyksestä ja jatkojalostuksesta. Lisäksi opit tuntemaan kattavasti luonnontuotealan toimijoita ja luonnontuotteita.

Luonnonvaratuottajan suuntautumisopintoihin sisältyvät tutkinnonosat:

• Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen
• Luonnontuotteiden kerääminen
• Ympäristöviestintä

YMPÄRISTÖNHUOLTAJA toimii materiaalien hyödyntämisen ja jätehuollon erilaisissa työtehtävissä turvallisesti. Opit perusasiat materiaalien talteenotosta ja hyödyntämisestä. Lisäksi opit toimimaan jätehuoltoa koskevan lainsäädännön mukaisesti ja noudattamaan turvallisuusmääräyksiä.

Ympäristönhuoltajan suuntautumisopintoihin sisältyvät tutkinnonosat

• Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen
• Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen
• Ympäristöviestintä

Kaikkiin suuntautumisvaihtoehtoihin valitaan yksilöllisten opinpolkujen mukaan tutkinnonosia niin, että perustutkinnon 180 osaamispistettä saavutetaan. Valittavia tutkinnonosia ovat esimerkiksi
• Maastoretken ohjaaminen
• Maastoruokailun järjestäminen
• Tuotteiden valmistaminen luonnonmateriaaleista
• Elintarvikkeiden valmistaminen luonnontuotteista
• Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa
• Jäteasemalla työskenteleminen
• Jäte- ja kierrätysneuvonta
• Ilmastovastuullinen toiminta
• Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta esim. Projektissa toiminen

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittanut voi toimia työntekijänä tai yrittäjänä luonto- ja ympäristöalalla ohjauksen ja neuvonnan, luonnontuotealan tai ympäristöhuollon työtehtävissä.

Koulutus on käytännönläheistä ja siinä on sopivassa suhteessa maastoharjoituksia, teoriaopetusta, verkko- ja etäopetusta.

Hakuaika
Jatkuva haku

Kustannukset opiskelijalle
Koulutus on maksutonta. Opiskelija kustantaa itse oppikirjat sekä muun tarvittavan opetusmateriaalin.

Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle.

Lisätietoja antaa
Luonto-ohjaajan osaamisala
Lehtori Satu Nyman
040 1975540
satu.nyman@lhkk.fi

Luonnonvaratuottajan osaamisala
Lehtori Minna Luoto
0407130577
minna.luoto@lhkk.fi

Ympäristönhuoltajan osaamisala
Opettaja Minna Lax
0401908166
minna.lax@lhkk.fi

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja