Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
Tutkintotyyppi
Perustutkinto
Koulutuksen ajankohta
01.09.2021 - 30.06.2022
Kohderyhmä
Tunnetko paikallisen ympäristön erityispiirteet ja onko maastossa liikkumisen perustaidot hallussasi? Entä, ovatko kestävän kehityksen ulottuvuudet hallussasi tai pohdituttaako kierrätyksen käytännöt?

Mikäli tunnet vetoa ympäristöösi ja viihdyt myös ulkona, hakeudu mukaan edelläkävijöiden joukkoon ja kasvata ympäristötietoisuuttasi luonto- ja ympäristöalan tutkinnonosatavoitteisessa monimuotokoulutuksessa.

Nyt on oiva mahdollisuus antautua luonto- ja ympäristöalalla toimimisen ja jäte- ja kierrätysneuvonnan saloihin. Koulutus antaa valmiudet ohjata luonto- ja ympäristötietoisuuden edistämiseen ja ympäristövastuulliseen toimintaan.

Toteutus
Koulutus on käytännönläheistä ja siinä on sopivassa suhteessa maastokäyntejä lähiympäristöön sekä itsenäisesti suoritettavia oppimis- ja kehittämistehtäviä.

Syksyn 2021 lähipäivät

ke 1.9. Luonto- ja ympäristöalan toimintaympäristöt
ti-ke 7. - 8.9. Kestävä kehitys
to 16.9. Luonto- ja ympäristöalan toimintaympäristöt
to 7.10. Luonto- ja ympäristöalan toimintaympäristöt
ti 12.10. Jäte- ja kierrätysneuvonta
to 14.10. Ympäristövastuullisuus ja kestävä kehitys
ma-ti 1.-2.11. Ensiapu 1
ti 16.11. Ohjelmapalvelujen turvallisuus, luonnon monimuotoisuus
ti 23.11. Jäte- ja kierrätysneuvonta
pe 10.12. Ympäristövastuullisuus ja kestävä kehitys
ke 15.12. Jäte- ja kierrätysneuvonta

Kevät 2022 (2-4 pv/kk)
Kevätlukukausi jatkuu syksyn teemojen luonto- ja ympäristöalan toimintaympäristöjen, ympäristövastuullisuuden ja kestävän kehityksen, maastossa liikkumisen ja työskentelyn, ekologian perusteiden ja lajituntemuksen sekä jäte- ja kierrätysneuvonnan parissa ka. 2-4 pv/kk.
Kevään 2022 lähiopetuspäivien ajankohdat tarkentuvat syksyn aikana. Tutkinnonosien näytöt ovat mahdollisia henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan, pääsääntöisesti touko- kesäkuussa
2022.

Kuvaus
Mikäli tavoitteesi on koko perustutkinnon suorittaminen luonto-ohjaajan tai ympäristönhuoltajan osaamisalalle niin se on mahdollista parhaiten oppisopimuskoulutuksena alan työpaikan järjestyttyä. Suuntautumisvaihtoehtoihin valitaan yksilöllisten opinpolkujen mukaan tutkinnonosia niin, että perustutkinnon 180 osaamispistettä saavutetaan. Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittanut voi toimia työntekijänä tai yrittäjänä luonto- ja ympäristöalalla ohjauksen ja neuvonnan tai ympäristöhuollon työtehtävissä.

LUONTO-OHJAAJA toimii luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä. luonto-ohjaaja hallitsee hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä, jolloin osaa kertoa ryhmällekin luonnosta ja osaa huolehtia ohjaustoiminnassa tarvittavista välineistä, ryhmän turvallisuudesta ja toimii asiakaslähtöisesti.

YMPÄRISTÖNHUOLTAJA toimii materiaalien hyödyntämisen ja jätehuollon erilaisissa työtehtävissä turvallisesti. Ympäristöhuoltaja hallitsee perusasiat materiaalien talteenotosta ja hyödyntämisestä. Lisäksi toimii jätehuoltoa koskevan lainsäädännön mukaisesti ja noudattaa turvallisuusmääräyksiä.

Hakuaika
Jatkuva haku

Kustannukset opiskelijalle
Koulutus on maksutonta. Opiskelija kustantaa itse oppikirjat sekä muun tarvittavan opetusmateriaalin.

Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle.

Lisätietoja antaa
Lehtori Satu Nyman, 040 1975540 tai satu.nyman@lhkk.fi

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja