Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Elintarvikealan pakkaus- ja varastotoimintojen tekijäksi (työvoimakoulutus)
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Elintarvikealan perustutkinto
Kohderyhmä
Ruokien, herkkujen ja janonsammuttajien tekemiseen tarvitaan monenlaisia osaajia. Koska ruokaa syödään joka päivä, elintarviketeollisuus on moniin muihin aloihin verrattuna vakaa työllistäjä. Suomessa on noin 1 700 elintarviketeollisuuden toimipaikkaa, joissa valmistetaan ruokia, juomia, leivonnaisia ja makeisia. Niissä työskentelee noin 38 000 henkilöä erilaisissa työtehtävissä. (Lähde Etl).
Juuri sinulle saattaa löytyä unelmien työpaikka elintarvikealan yrityksen pakkaamosta, varastosta tai lähettämöstä!

Koulutus on suunnattu TE-toimiston asiakkaille, jotka ovat työttömiä tai työttömyysuhan alaisia ja joko omaavat jo aiempaa kokemusta elintarvikealan pakkaus- ja/tai varastointi- tai lähettämötehtävistä tai ovat kiinnostuneet tulevaisuudessa tekemään alalla em. työtehtäviä.

Toteutus
Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, etä- ja verkko-opetusta sekä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Työpaikoilla tapahtuva oppiminen tapahtuu kahdessa jaksossa, joista ensimmäinen jakso on lyhyempi tutustumisjakso ja jälkimmäinen opintojen etenemisen suhteen tavoitteellisempi. Koulutukseen sisältyy myös tutustumiskäyntejä erilaisiin elintarvikealan yrityksiin, joissa korostuu automaation merkitys.

Opintoihin sisältyy orientaatiota, opiskeluvalmiuksien tukemista sekä urasuunnittelua, jolla tuetaan opiskelijan työllistymistä, yrittäjyysvalmiuksia tai jatko-opintoihin hakeutumista. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma oppimispolku eli opiskelijan osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa. Koulutuksen sisältö ja kesto vaihtelevat henkilökohtaistamisen mukaan.

Koulutuksen aikana suoritetaan Elintarvikealan perustutkinnosta 2 tutkinnon osaa:
- Varastointi- ja lähettämötoiminnot 15 osp
- Elintarvikkeiden pakkaustoiminnot 15 osp

Kuvaus
Koulutus antaa valmiudet työskennellä erilaisissa ja kokoisissa elintarvikealan toimipisteissä tuotteiden pakkaustoimintoihin liittyvissä työtehtävissä tai/ sekä varastointi- ja lähettämötoimintojen erilaisissa työtehtävissä esim.
• käyttämällä ja säätämällä erilaisia pakkauskoneita ja laitteita
• tekemällä pakkausmateriaalien vaihtotoimenpiteitä
• tekemällä tilauksia, vastaanottamalla raaka-aineita tai tuotteita sekä varastoimalla niitä
• käyttämällä varaston ja lähettämön erilaisia välineitä, koneita ja laitteita sekä mahdollisia toiminnanohjausjärjestelmiä

Elintarvikealalla voit työskennellä liha-, leipomo-, meijeri- tai elintarviketeknologian osaamisaloilla.

Koulutuksen aikana opit:
• kestävää kehitystä ja ympäristöosaamista
• omavalvonnan, elintarvikehygienian, mikrobiologian sekä allergeenien merkityksen ymmärtämistä
• työturvallisuutta ja ergonomiaa
• ensiaputaitoja
• elintarvikelainsäädäntöä
• tuoteturvallisuutta
• pakkausmerkintöjen oikeellisuutta
• pesu- ja puhdistustoimintoja
• tavaran vastaanottoa ja säilytyksen perusteita
• pakkausmateriaalien tuntemusta, käsittelyä sekä kierrätettävyyttä ja lajittelua
• tavaran keräilyn ja säilytyksen perusteita
Koulutukseen sisältyvät hygieniapassi, EA1, työturvallisuuskortti sekä trukkikortti.

Hakuaika
01.11.2020 - 06.01.2021

Lisätietoja antaa
Vastuuopettaja Ari Åkeström puh. 040 6705 881 , ari.akestrom@lhkk.fi.

Haku työvoimakoulutukseen tapahtuu TE-palvelujen kautta täyttämällä sähköinen hakulomake. Sähköiseen hakulomakkeeseen pääset kirjautumalla TE-palveluiden sähköiseen Oma asiointi -palveluun.

Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saat valtakunnallisesta TE-puhelinpalvelun Koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395
asiakaspalvelu@lhkk.fi

Tietosuoja