Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Ekoneuvoja-myyjä (työvoimakoulutus)
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Liiketoiminnan ammattitutkinto
Tutkintotyyppi
Ammattitutkinto
Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu myynnin työstä sekä kiertotaloudesta kiinnostuneille tai alalle aikoville työttömille tai työttömyysuhan alaisille tai lomautetuille henkilöille. Koulutus antaa valmiudet toimia jäte- ja kierrätysneuvontatehtävissä myyntityön ohella.

Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus työllistyä monipuolisesti kaupan alan tehtäviin. Koulutuksen suorittanut voi myös luoda uutta kiertotalouden yrittäjyyttä. Haastattelut koulutukseen pidetään 24.02.2021 johon kutsutaan kirjeitse.

Toteutus
Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opetuksena, erilaisten projektien kautta sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena.

Kuvaus
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa yksi tutkinnon osa liiketoiminnan perus- tai ammattitutkinnosta ja luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon osa jäte- ja kierrätysneuvonta.

Hakuaika
01.11.2020 - 15.02.2021

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö tarvittava ohjaus ja tuki sekä aikataulu ja näyttötilaisuudet.

Opiskelijan osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa, koulutuksen sisältö ja kesto vaihtelevat opiskelijakohtaisten valintojen mukaan.

Opintoihin sisältyy myös urasuunnittelua, jolla tuetaan opiskelijan työllistymistä, yrittäjyysvalmiuksia tai jatko-opintoihin hakeutumista.

Lisätietoja antaa
Vastuuopettajat Minna Lax (ekoneuvoja) puh. 040 190 8166, minna.lax@lhkk.fi ja Seija Lempiäinen (myynti) puh. 040 347 4260, seija.lempiainen@lhkk.fi

Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702. www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha) ja www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Lisätietoja hakemisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista antaa Työlinjan koulutusneuvonta
puh. 0295 020 702 (ma - pe klo 9.00 - 16.15), koulutusneuvonta@tetoimisto.fi ja www.facebook.com/koulutusneuvonta. Koulutustunnus on: 688289

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395
asiakaspalvelu@lhkk.fi

Tietosuoja