Valitse sivu
Kiinteistönhoitaja (työvoimakoulutus)
Hae koulutukseenAvaa PDF
Kohderyhmä
Kiinteistönhoito on asiakaspalvelutyötä, missä vastataan kiinteistöjen toiminnasta, huollosta ja kunnossapidosta. Kiinteistöhoitaja hallitsee monipuolisesti kiinteistötekniikan eri osa-alueet ja työtä tehdään sekä sisällä että ulkona.

Koulutus soveltuu kaikille alasta kiinnostuneille sekä jo aikaisempaa alan kokemusta omaaville TE-toimiston asiakkaille.

Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa koko tutkinto tai tutkinnon osia puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- tai ammattitutkinnosta.

Toteutus
Koulutus sisältää lähiopetusta, verkko- ja etäopetusta, käytännön työskentelyä koululla, ryhmä työskentelyistä, työpaikkakäynneistä, sekä työpaikoilla tapahtuvasta koulutuksesta.

Hakuaika
Jatkuva haku

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Koulutuksen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan tavoitteet ja aikaisempi osaaminen sekä määritellään opiskelun sisältö, aikataulu sekä tutkintotilaisuudet.

Lisätietoja antaa
Minna Lax, 040 1908166, minna.lax@lhkk.fi
Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelinnumerosta 0295 020 702 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja