Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

CAD 2D rakennustekninen suunnittelu perusteet (työvoimakoulutus)
Hae koulutukseenAvaa PDF
Kohderyhmä
Kohderyhmänä ovat rakennussuunnittelusta kiinnostuneet työttömät ja työttömyysuhan alla olevat lomautetut rakennusmestarit, insinöörit, yms., teknisten alueiden rakennuspuolen toisen asteen tutkinnon suorittaneet henkilöt, tai muuten työkokemuksen kautta rakennusalaan perehtyneet henkilöt.

Toteutus
Koulutukseen sisältyy lähiopetusta ja ohjattua etä-/verkko-opiskelua. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu.

Kuvaus
Koulutuksen tavoite on perehdyttää opiskelijat rakennus- ja arkkitehtisuunnittelun CAD 2D ohjelmiin siten, että heillä on valmiudet siirtyä työelämässä työtehtävien pariin joissa he voivat:
• työskennellä rakennusteknisessä suunnitteluprojektissa
• tuottaa rakennusteknisiä suunnitelma-asiakirjoja
• koota ja jakaa rakennusteknisiä suunnitelma-asiakirjoja

Koulutuksen sisältö muodostuu mm. seuraavista alueista:
• rakennusalan piirustukset ja muut lupa-asiakirjat
• pdf- ja rasterikuvien hyväksikäyttö piirustusten laadinnassa
Koulutuksen aikana käytetään opintojen suorittamisessa AutoCAD -suunnitteluohjelmaa.

Hakuaika
01.04.2020 - 01.10.2020

Kustannukset opiskelijalle
Koulutus on maksutonta.

Lisätietoja antaa
Jarkko Kuusipalo puh. 040 3474 257, jarkko.kuusipalo@lhkk.fi

Lisätietoja hakemisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista antaa Työlinjan koulutusneuvonta puh. 0295 020 702
(ma - pe klo 9.00 - 16.15), koulutusneuvonta@tetoimisto.fi

Työvoimakoulutukseen voidaan valita työttömiä tai työttömyysuhan alaisia vähintään 20-v. työnhakijoita, jotka täyttävät koulutuksen pääsyvaatimukset ja joiden työllistymismahdollisuuksia ko. koulutus parantaa.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395
asiakaspalvelu@lhkk.fi

Tietosuoja