Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

3D-mallintamisen jatkokurssi ja 3D-tulostuksen perusteet (työvoimakoulutus)
Hae koulutukseenAvaa PDF
Kohderyhmä
Kohderyhmänä ovat 3D-mallintamisesta ja tulostamisesta kiinnostuneet työttömät ja työttömyysuhan alla olevat lomautetut insinöörit ja teknikot, teknisten alueiden toisen asteen tutkinnon suorittaneet henkilöt, tai muuten työkokemuksen kautta tekniseen alueeseen perehtyneet henkilöt, ja jotka ovat suorittaneet 3D-mallintaminen -peruskurssin, tai joilla on tarvittavat perustaidot muuten hankittuna.

Koulutuksen tavoite on perehdyttää opiskelijat monipuolisesti eri 3D-suunnitteluohjelmiin ja 3D-mallintamiseen siten, että heillä on hyvät valmiudet siirtyä työelämässä sellaisten työtehtävien pariin, joissa hyödynnetään erilaisia 3D-suunnitteluohjelmia. Lisäksi opitaan 3D-tulostamisen perusteet.

Toteutus
Koulutukseen sisältyy ohjattua verkko-opiskelua ja itsenäistä etäopiskelua sekä lähiopiskelua. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu.

Kuvaus
Opinnot muodostuvat seuraavasti:
- Inventor 3D-suunnitteluohjelman laajennetut ominaisuudet
- SolidWorks 3D perusteet
- tutustuminen Vertex 3D-ohjelmaan
- tutustuminen CADS suunnitteluohjelman 3D-ominaisuuksiin
- 3D-tulostuksen perusteet

Hakuaika
01.04.2020 - 09.09.2020

Kustannukset opiskelijalle
Koulutus on maksutonta.

Lisätietoja antaa
Jarkko Kuusipalo puh. 040 3474 257, jarkko.kuusipalo@lhkk.fi

Lisätietoja hakemisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista antaa Työlinjan koulutusneuvonta puh. 0295 020 702
(ma - pe klo 9.00 - 16.15), koulutusneuvonta@tetoimisto.fi

Työvoimakoulutukseen voidaan valita työttömiä tai työttömyysuhan alaisia vähintään 20-v. työnhakijoita, jotka täyttävät koulutuksen pääsyvaatimukset ja joiden työllistymismahdollisuuksia ko. koulutus parantaa.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395
asiakaspalvelu@lhkk.fi

Tietosuoja