Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, osatutkinto
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
Tutkintotyyppi
Erikoisammattitutkinto
Koulutuksen ajankohta
02.09.2020 - 31.12.2020
Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu vammaisalan ympäristöissä työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään
osaamistaan autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Koulutuksen aiheina ovat autismin kirjon asiakkaiden tukeminen ja ohjaaminen, vaativissa tilanteissa toimiminen sekä oman ja työyhteisön ammatillisen osaamisen kehittäminen. Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen on tutkinnon osa Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnosta.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähi-, etä- ja verkko-opetusta.

Syksyn lähipäivät ovat seuraavat:

2.9.2020
23.9.2020
28.10.2020
25.11.2020

Sinulla on mahdollisuus suorittaa myös koko tutkinto.

Kuvaus
• Asiakkaan erityisen tuen tarpeen huomioiminen
• Autismin kirjon arviointi- ja seurantamenetelmien käyttäminen
• Oppimisessa ja oppimisvalmiuksissa tukeminen
• Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin yksilöllinen tukeminen • Sosiaalisen vuorovaikutuksen edistäminen
• Aistikokemuksissa tukeminen
• Toiminnanohjauksen keinojen hyödyntäminen eri-ikäisten autismin kirjon asiakkaiden ohjauksessa
• Autismin kirjon asiakkaan käyttäytymisen ennakointi ja tukeminen hänelle vaativissa tilanteissa

Hakuaika
01.06.2020 - 31.08.2020

Kustannukset opiskelijalle
Osallistumismaksu tutkinnon osan suorittamisesta on 175e. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa omaehtoista ammatillista koulutusta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle.

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä tutkintotilaisuudet.

Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Lisätietoja antaa
Vastuuopettaja Katja Hakkarainen, p. 050-537 2443, Sähköposti etunimi.sukunimi@lhkk.fi

Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.lhkk.fi

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395
asiakaspalvelu@lhkk.fi

Tietosuoja