Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Jäte- ja kierrätysneuvonta, luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon osatutkinto
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
Tutkintotyyppi
Perustutkinto
Koulutuksen ajankohta
04.02.2021 - 28.05.2021
Kohderyhmä
Mikä ihmeen jätehierarkia ja kiertotalous? Mikä merkitys näillä on yrityksen ja yhteiskunnan toimintaan? Haluaisitko lisätä osaamistasi jäte- ja kierrätysneuvonnasta ja materiaalitehokkuudesta? Ekoneuvoja -koulutus antaa sinulle vastauksen kysymyksiisi.

Koulutus painottuu jätehierarkian ja kiertotalous -käsitteiden omaksumiseen, jätejakeiden tunnistamiseen ja kierrättämiseen sekä asiakaslähtöiseen kierrätys- ja jäteneuvontaan. Koulutuksen aikana opiskelija järjestää kierrätys- ja jäteneuvontatapahtuman sekä luo neuvonta- ja perehdytyskansion. Koulutus soveltuu juuri sinulle - olet sitten isännöitsijä, kiinteistönhoitaja, puhtaustyöntekijä, tiiminvetäjä tai muuten kiinnostunut ympäristöasioista.

Toteutus
Koulutus sisältää lähiopetusta sekä itsenäisesti suoritettavia oppimis- ja kehittämistehtäviä. Osa läpiopetustuntien luennoista tallennetaan ja ne ovat katsottavissa jälkikäteen. Koulutus toteutetaan yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen koulutusohjelman ja Loimi-Hämeen Jätehuollon kanssa.

LÄHIPÄIVIEN SISÄLTÖ

1. lähipäivä 4.2.2021 klo 8.15−15 Jätehuollon lainsäädäntö ja viranomaismääräykset
sis. luento
• Johdatus koulutukseen
• Johdatus jätehuoltoon ja kierrätykseen
• Jätehuollon vastuut
• Mitä jäte on ja mistä se muodostuu?
• Jätehierarkia

2. lähipäivä ma 8.2.2021, Jätehuollon lainsäädäntö ja viranomaismääräykset
nauhoitettu luento kuunneltavaksi
• Jätehuollon lainsäädäntö. Miten jätehuolto uudistuu 2021 lähtien, kun uusi lainsäädäntö astuu voimaan.

3. ma 15.2.2021, Jätehuollon lainsäädäntö ja viranomaismääräykset
nauhoitettu luento kuunneltavaksi
• Kunnan jätehuoltotehtävät − Palvelut, päätöksenteko ja valvonta

4. lähipäivä ti 23.2.2021 klo 8.15−15, Jäte- ja kierrätysneuvonta,
• vuorovaikutus, palveluneuvonta,
• neuvontatilaisuuden suunnittelu
• Jätehuoltokysely
• kustannusseuranta
• käyttöturvallisuustiedotteet

5. lähipäivä ma 1.3.2021, Jäte- ja kierrätysneuvonta
nauhoitettu luento kuunneltavaksi
• Jätehuollon toimintaympäristö
• Kierrätystoiminnan perusedellytykset ja yritystoiminta

6. lähipäivä ti 16.3.2021 klo 8.15−15, Jätehuollon ja kierrätyksen ympäristövaikutusten arvioiminen
• Edellisten tehtävien tarkastelua ja keskustelua luennoista
• Ympäristönvaikutusten arviointia ja materiaalitehokkuus huomioiden eri ikäryhmät

7. lähipäivä ma 22.3.2021, klo 8.15.-15 Jäte- ja kierrätysneuvonta
• Materiaalin jatkojalostus,
• Tutustumiskäynti Kiimassuon jäteasemalle

8. lähipäivä to 8.4.2021 Jätehuollon lainsäädäntö ja viranomaismääräykset
nauhoitettu luento kuunneltavaksi
• Tuottajavastuu jätehuollossa

9. lähipäivä ma 12.4.2021, Jäte- ja kierrätysneuvonta
nauhoitettu luento kuunneltavaksi
• Jätehuollon kierrätys- ja käsittelymenetelmät

10. lähipäivä to 29.4.2021 klo 8.15−15 Jätehuollon ja kierrätyksen ympäristövaikutusten arvioiminen
• ympäristöviestinnän menetelmät
• Riskikartoitus ja vaaralliset jätteet

11. lähipäivä ti 11.5.2021 klo 8.15−15, Jäte- ja kierrätysneuvonta
• Neuvonta-tilaisuuksien esittely

Hakuaika
20.12.2020 - 27.01.2021

Kustannukset opiskelijalle
Koulutus on maksutonta. Opiskelija kustantaa itse oppikirjat sekä muun tarvittavan opetusmateriaalin.

Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle.

Lisätietoja antaa
Minna Lax, p. 040 190 8166 tai Anu Teppo, anu.teppo@lhkk.fi, p. 040 833 7510, sähköposti etunimi.sukunimi@lhkk.fi

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395
asiakaspalvelu@lhkk.fi

Tietosuoja