Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
Tutkintotyyppi
Ammattitutkinto
Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään osaamistaan lapsen tuen tarpeista sekä niihin vastaamisesta. Täydennyskoulutus antaa lisää tietämystä erilaisten tuen tarpeiden tunnistamisesta sekä niissä tukemisessa. Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä on tutkinnon osa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähi-, etä- ja verkko-opetusta. Sinulla on mahdollisuus suorittaa myös koko tutkinto.

Kuvaus
Koulutuksen sisältö
- hahmottamiseen liittyvät haasteet
- kielelliset haasteet
- tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet
- psykososiaaliset ja tunne-elämän kehityksen vaikeudet
- pitkäaikaissairaudet
- kehitysvammaisuus
- autismin kirjo ja neurologiset kehityshäiriöt
- liikunta-, näkö- ja kuulovammaisuus
- moniammatillinen työ

Hakuaika
28.11.2021 - 21.01.2022

Kustannukset opiskelijalle
Osallistumismaksu tutkinnon osan suorittamisesta on 175e. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa omaehtoista ammatillista koulutusta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle.

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet. Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Lisätietoja antaa
Leena Liukkonen 040 3474 076, leena.liukkonen@lhkk.fi

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja