Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä, osatutkinto
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
Tutkintotyyppi
Ammattitutkinto
Koulutuksen ajankohta
26.08.2020 - 31.12.2020
Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään osaamistaan lapsen tuen tarpeista sekä niihin vastaamisesta. Täydennyskoulutus antaa lisää tietämystä erilaisten tuen tarpeiden tunnistamisesta sekä niissä tukemisessa. Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä on tutkinnon osa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähi-, etä- ja verkko-opetusta. Seuraava aloitus 26.8.2020. Sinulla on mahdollisuus suorittaa myös koko tutkinto.

Syksyn lähipäivät ovat seuraavat:

26.8.2020
23.9.2020
28.10.2020
25.11.2020

Kuvaus
Koulutuksen sisältö
- hahmottamiseen liittyvät haasteet
- kielelliset haasteet
- tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet
- psykososiaaliset ja tunne-elämän kehityksen vaikeudet
- pitkäaikaissairaudet
- kehitysvammaisuus
- autismin kirjo ja neurologiset kehityshäiriöt
- liikunta-, näkö- ja kuulovammaisuus
- moniammatillinen työ

Hakuaika
01.04.2020 - 16.08.2020

Kustannukset opiskelijalle
Osallistumismaksu tutkinnon osan suorittamisesta on 175e. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa omaehtoista ammatillista koulutusta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle.

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet. Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Lisätietoja antaa
Vastuuopettaja Maria Arjoniemi 040 347 4047 tai sähköposti etunimi.sukunimi@lhkk.fi

Oppisopimusasioista vastaa koulutusasiantuntija Satu Nyman 040 1975540 tai sähköposti etunimi.sukunimi@lhkk.fi

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395
asiakaspalvelu@lhkk.fi

Tietosuoja