Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa, osatutkinto
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
Tutkintotyyppi
Ammattitutkinto
Koulutuksen ajankohta
12.08.2020 - 31.12.2020
Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen ympäristöissä työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään osaamistaan varhaiskasvatuksen pedagogiikasta, sen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Täydennyskoulutus antaa lisää tietämystä lapsen leikistä ja oppimisesta, kielen kehityksen tukemisesta ja mediakasvatuksesta. Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa on tutkinnon osa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähi-, etä- ja verkko-opetusta. Seuraava aloitus 12.8.2020. Sinulla on mahdollisuus suorittaa myös koko tutkinto.

Syksyn lähipäivät ovat seuraavat:

ke 12.8.2020
ke 9.9.2020
ke 7.10.2020
ke 4.11.2020
ke 9.12.2020

Kuvaus
Koulutuksen sisältö

• osallisuuden pedagogiikka
• pedagoginen suunnittelu, dokumentointi ja arviointi
• leikki
• lasten oppimisen havainnointi ja ohjaus
• kielen kehityksen tukeminen
• mediakasvatus
• vuorovaikutus varhaiskasvatuksen menetelmänä
• lapsiryhmän vertaissuhteet ja yhteisöllisyys

Hakuaika
01.04.2020 - 05.08.2020

Kustannukset opiskelijalle
Osallistumismaksu tutkinnon osan suorittamisesta on 175e. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa omaehtoista ammatillista koulutusta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet. Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Lisätietoja antaa
Vastuuopettaja Leena Liukkonen 040 347 4076 tai sähköposti etunimi.sukunimi@lhkk.fi

Oppisopimusasioista vastaa koulutusasiantuntija Satu Nyman 040 1975540 tai sähköposti etunimi.sukunimi@lhkk.fi

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395
asiakaspalvelu@lhkk.fi

Tietosuoja