Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Taloushallinnon osaajaksi, kirjanpito (työvoimakoulutus)
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Liiketoiminnan perustutkinto
Tutkintotyyppi
Perustutkinto
Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu TE-toimiston asiakkaille, jotka ovat kiinnostuneita taloushallinnon osaamisen hankkimisesta ja kehittämisessä, sekä alan töihin suuntautumisesta. Koulutus soveltuu myös alan vaihtajille.

Toteutus
Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävän koulutuksen jakso, jonka tavoitteena on suorittaa liiketoiminnan perustutkinnon osan näyttö. Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan itselleen.

Kuvaus
Koulutuksessa opiskellaan kirjanpitoa sekä sivutaan laskutusta ja reskontraa. Koulutuksen aikana suoritetaan liiketoiminnan perustutkinnosta tutkinnon osat kirjanpito tai mahdollisesti laskutus ja reskontra. Opintoihin sisältyy myös urasuunnittelua, jolla tuetaan opiskelijan työllistymistä, yrittäjyysvalmiuksia tai jatko-opintoihin hakeutumista.

Koulutuksen suorittaneella on osaamista toimia kirjanpidon, laskutuksen ja reskontran tehtävissä. Taloushallinnon työpaikkoja on tilitoimistossa, julkishallinnossa tai erilaisissa yrityksissä.

Hakuaika
10.05.2022 - 31.07.2022

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet.

Lisätietoja antaa
Satu Oja, satu.oja@lhkk.fi, p. 040 185 4412.

Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702. www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha) ja www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Lisätietoja hakemisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista antaa Työlinjan koulutusneuvonta
puh. 0295 020 702 (ma - pe klo 9.00 - 16.15), koulutusneuvonta@tetoimisto.fi ja www.facebook.com/koulutusneuvonta. Koulutustunnus on: 688289

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja