Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Laitoshuoltaja (työvoimakoulutus), Loimaa
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
Tutkintotyyppi
Ammattitutkinto
Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, jotka ovat alasta kiinnostuneita tai ovat jo aiemmin työskennelleet alalla ja joilla on TE-toimiston toteama koulutustarve. Lähtötasovaatimuksena on soveltuvuus alalle, hyvä terveys ja alan työtehtäviin riittävä suomen kielen taito.

Toteutus
Lähiopiskelupäivät ovat arkipäivisin klo 8- 15 välillä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen, harjoittelun, aikana noudatetaan työpaikan työaikoja. Koulutukseen kuuluu myös ohjattua etä- ja verkko-opiskelua.
Koulutuksesta on mahdollisuus siirtyä joustavasti työelämään missä vaiheessa tahansa. Myös oppisopimuksen solmiminen onnistuu oppilaitoksen kautta.

Osaamisen keskiössä on mm. ymmärtää siivoustyön merkitys asiakaspalvelutyönä, suunnitella ja toteuttaa oma työ osana työyhteisöä sekä laatu- ja hygieniavaatimuksia, hallita erilaisia siivoustyömenetelmiä tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti sekä toimia työturvallisesti ja ergonomisesti. Koulutuksen aikana suoritetaan myös SSTL Puhtausala ryn Hoitoympäristöjen puhtauspalvelujen hygieniaosaamistesti.

Kuvaus
Laitoshuoltaja hallitsee puhtauden keskeiset periaatteet ja käytännön siivoustyön. Laitoshuoltajan työllä on tärkeä merkitys ihmisten ja elinympäristöjen terveellisyyteen ja turvallisuuteen.
Siivoustyön lisäksi työhön voi kuulua esim. vuodehuolto- ja huoltohuonetehtäviä. Toimintaympäristöjä ovat erilaiset sosiaali- ja terveydenhuollon laitokset. Koulutus mahdollistaa toimimisen myös esim. kouluissa, päiväkodeissa ja toimistokohteissa.

Hakuaika
20.02.2020 - 24.08.2020

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Koulutuksen alussa kartoitetaan opiskelijoiden osaaminen ja mahdollinen tuen tarve. Samalla sovitaan suoritettavista opintokokonaisuuksista ja niiden toteutustavasta. Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta mm. asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen ja laitoshygieniapalvelut.

Lisätietoja antaa
Lehtori Tiina Siilamo-Kuusinen, puh 040 347 4071, tiina.siilamo-kuusinen@lhkk.fi

Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702. www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha) ja www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Lisätietoja hakemisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista antaa Työlinjan koulutusneuvonta
puh. 0295 020 702 (ma - pe klo 9.00 - 16.15), koulutusneuvonta@tetoimisto.fi ja ww.facebook.com/koulutusneuvonta.

Koulutukseen hakeudutaan Internetin kautta: www.te-palvelut.fi. Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi. Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa (www.te-palvelut.fi).

Koulutustunnus on: nro 691278

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395
asiakaspalvelu@lhkk.fi

Tietosuoja