Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Varastologistiikan ammattilainen (oppisopimuskoulutus)
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Logistiikan perustutkinto
Tutkintotyyppi
Perustutkinto
Toteutus
Tutkintokoulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, koostuen lähiopetuksesta (1pv/kk), etäopiskelusta verkkoympäristössä ja työelämässä oppimisesta omassa työpaikassa. Tutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen näytössä, käytännön työtehtävissä omalla työpaikalla. Koulutuksen kesto noin kaksi vuotta.

Kuvaus
Nyt sinulla on mahdollisuus kouluttautua työn ohessa!

Varastologistiikka teknistyy vauhdilla. Digitalisaatio, automatisaatio ja verkkokauppa muuttavat sisälogistiikan eli materiaalin ja tuotteiden käsittelyä organisaation sisällä. Moderni varastotyö vaatii tekijältään osaamista teknologian soveltamisessa. Logistiikan perustutkinto mahdollistaa jatko-opinnot myös ammattikorkeakoulussa.

Varastoalan keskeisiä osaamisvaatimuksia ovat kokonaisuuksien hallinta, monitaitoisuus, muutososaaminen, teknologian ja automaatioiden hallintaosaaminen. Koulutuksen aikana kehität monipuolisesti tietoja ja taitoja, joista hyödyt sekä nykyisissä että tulevissa tehtävissäsi.

Hakuaika
Jatkuva haku

Kustannukset opiskelijalle
Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja osallistujalle ja työnantajalle maksutonta. Mahdollisista korttikoulutuksista peritään luvan myöntäjän maksut (n. 10-15 €/kortti).

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet. Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Lisätietoja antaa
Vesa Rantala, puh. 040 3474042, vesa.rantala@lhkk.fi

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja