Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Matkailupalvelujen tuottaja, matkailualan perustutkinto (oppisopimus)
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Matkailualan perustutkinto
Tutkintotyyppi
Perustutkinto
Kuvaus
Matkailupalveluiden tuottajan opinnoissa keskeisiä tekijöitä ovat kestävä kehitys, digitalisaatio ja yrittäjämäisyys sekä oman polun kulkeminen myös verkko-opintojen kautta. Tämän opit koulutuksessa
• vastuullisen tavan toimia matkailussa huomioiden kestävän kehityksen kulttuurin ja luonnon kunnioittamisen
• digitaalisen markkinoinnin, viestinnän ja myynnin periaatteet matkailussa
• kansainvälisen ympäristön tuomat mahdollisuudet
• valmiudet yrittäjämäiseen toimintaan / yrittämiseen matkailualalla
• matkailupalvelujen tuotteistamiseen ja toteuttamiseen liittyvät ohjelma- ja asiakaspalvelutehtävät oman valintasi mukaan, esimerkiksi luonto-, hevos-, maatilayrityksessä, hotellissa tai muussa matkailualan organisaatiossa tai yrityksessä

Hakuaika
Jatkuva haku

Kustannukset opiskelijalle
Koulutus voidaan suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä työntekijälle että työnantajalle.

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Koulutuksen kesto on yksilöllinen, noin 2 vuotta. Opiskelijalta vaaditaan lukio-opinnot tai ammatillinen perustutkinto.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet.

Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Lisätietoja antaa
Minna Luoto, minna.luoto@lhkk.fi tai 040 7130577

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja