Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Liiketoiminnan ammattitutkinto
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Liiketoiminnan ammattitutkinto
Tutkintotyyppi
Ammattitutkinto
Kohderyhmä
Myyntityön osaamisala on tarkoitettu sinulle, joka teet työtä asiakaspalvelun ja kaupan parissa, ja sinulla on halu menestyä ja kehittyä alasi ehdottomaksi ammattilaiseksi, jolle asiakkaan palveleminen on numero yksi.

Talousahallinnon osaamisala on tarkoitettu sinulle, joka teet työtä taloushallinnon työtehtävien parissa, ja sinulla on halua menestyä ja kehittyä ammatissasi ja laajentaa osaamistasi eri osa-alueille.

Toteutus
Koulutus tapahtuu monimuotokoulutuksena, joka sisältää 16 lähipäivää sekä verkko-opiskelusta, itsenäisestä opiskelusta ja omasta työssäoppimisesta ammattilaisten ojauksessa.

Kuvaus
ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN AMMATTILAINEN
Tavoitteena on omien myyntitaitojen kehittäminen tuottamaan lisäarvoa asiakkaille asiakasymmärryksen ja ratkaisukeskeisen myyntityön osaamisen kautta. Tavoitteena on myös uusasiakashankinnan ja asiakkuuksien osaamisen syventäminen. Hyötynä ovat mm. kustannustehokkkuus ja ajansäästö suunnitelmallisuuden parantaminen, asiakassuhteiden ja asiakastyytyväisyyden paraneminen, oman myynnin kasvu sekä yrityksen kannattavuuden paraneminen. Saat myös samalla konkreettisia työkaluja työsi kehittämiseen, niin asiakaspalvelussa, myynnissä kuin asiakkuuksien hoitamisessa.

Sisältönä mm.

• Toimintaympäristö ja liikeidea
• Kannattava asiakaspalvelu ja myyntityön tuloksellisuus
• Ratkaisukeskeinen asiakaspalvelu ja myyntityö
• Asiakkuuksien hoitaminen
• Myyntityö
• Myynnin kanavat
• Työyhteisötaidot, työympäristö ja turvallisuus
• Kaupan alan lainsäädäntö ja muutokset
• Vuorovaikutus ja viestintä
• Ajankäyttö ja työssäjaksaminen

Esimerkki suosituspoluista Asiakaspalvelun ja myynnin ammattilaiseksi

Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen
28.8.2019 Orientaatio, Organisaation liiketoiminta
19.9.2019 Asiakaspalvelun tehtävissä ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
17.10.2019 Oman osaamisen ja työn kehittäminen
17.11.2019 Markkinointiviestintä
2.12.2019 Digitaalinen markkinointi
13.1.2020 Some ja markkinointiviestintä

Valinta 1: Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen
6.2.2020 Myynti- ja asiakaspalvelutyö eri kanavissa
5.3.2020 Myynti- ja asiakaspalvelutyön suunnittelu
2.4.2020 Asiakaslähtöisyys myyntityössä
7.5.2020 Myynnin kehittäminen
4.6.2020 Myynnin jälkitoimet
13.8.2020 Myynnin tuloksellisuus

Ratkaisumyynti
10.9.2020 Myyntiin valmistautuminen
8.10.2020 Myynnin toteuttaminen
5.11.2020 Asiakkuuksien hoitaminen

Valinta 2: Markkinointiviestinnän toimeksianto
10.2.2020 Toimeksiannon tarkoitus ja tavoitteet
9.3.2020 Toimeksiannon suunnittelu
6.4.2020 Toimeksiannon toteuttamisen toimenpiteet
14.5.2020 Toimeksiannon toteutus
11.6.2020 Toimeksiannon seuranta
20.8.2020 Toimeksiannon toteutuksen analysointi

Tapahtumatuotanto
17.9.2020 Tapahtuman suunnittelu
15.10.2020 Tapahtuman toteuttaminen
12.11.2020 Tapahtuman analysointi

TALOUSHALLINNON AMMATTILAINEN
Työelämän vaatimukset taloushallinnon ammattilaisille ovat muuttuneet sähköisen toiminnan ja automaation lisääntyessä. Tämän päivän osaajilta edellytetään sujuvaa tietotekniikan osaamista ja hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja taloushallinnon ydinosaamisen lisäksi.
Koulutuksen kautta saat varmuutta oman työsi hoitamiseen ja päivitettyä osaamisesi tulevaisuuden vaatimusten mukaiseksi.

Sisältönä mm.
• Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen
• Palkanlaskennan hoitaminen
• Taloushallinnon neuvontapalvelujen hoitaminen
• Taulukkolaskennan hyödyntäminen taloushallinnon tehtävissä

Hakuaika
Jatkuva haku

Kustannukset opiskelijalle
Osallistumismaksu 320€.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimusasioissa ota yhteyttä oman alueesi oppisopimusviranomaiseen. www.oppisopimus.net.

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet.

Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Lisätietoja antaa
Myyntityön osaamisala vastuuopettaja Pussinen Esa, p. 040 7267 204, esa.pussinen@lhkk.fi

Taloushallinnon osaamisala vastuuopettaja Satu Oja, p. 040 185 4412, satu.oja@lhkk.fi

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto
avoinna ma-to klo 9-15