Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Osaajaksi puhtausalalle (työvoimakoulutus)
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
Tutkintotyyppi
Ammattitutkinto
Kohderyhmä
Onko sinulla silmää puhtaudelle?

Puhtauspalveluilla vaikutetaan ihmisten ja elinympäristön terveellisyyteen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen sekä kiinteistöjen kuntoon ja kestävyyteen.

Puhtausalasta kiinnostuneet työttömät työnhakijat, jotka haluavat oppia siivousta tai työskennellä ihmisten parissa avustavissa tehtävissä. Alalla työskennelleet, joilla ei ole aikaisempaa alan koulutusta, alasta kiinnostuneet, alanvaihtajat. Koulutus vaatii riittävän hyvän suomen kielen taidon. Koulutukseen osallistuvalla tulee olla hyvä terveys.
Koulutuksen tavoitteena on työllistyä alalle.

Kuvaus
Toimitilahuoltaja ja laitoshuoltaja:
• Koulutuksessa saat perustiedot ylläpitosiivoukseen eli kuinka päivittäistä siivousta toteutetaan asiakaskohteissa.
• Käsiteltäviä asioita ovat mm. asiakaslähtöisyys, tarkoituksenmukaiset siivousmenetelmät ja -välineet, siivousaineiden turvallinen käyttö sekä siivouskoneiden hyödyntäminen.

• Koulutuksen suorittaminen antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa puhdistuspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, esim. rappukohteet, koulut, päiväkodit, toimistot, myymälätilat, uimahallit, hotellit, sairaalat.


Kodinhuoltaja:
• Opiskelet muun muassa ateria- ja kahvituspalveluita, kodin perus- ja ylläpitosiivousta ja tekstiilien huoltamista, asiakkaiden avustamista, sekä kotiruokapalveluita.
• Koulutuksen jälkeen voit työskennellä vanhusten tai vammaisten avustamistyössä erilaisissa työpaikoissa. Tuleva työpaikkasi voi olla mm. kodinomaisissa hoitolaitoksissa, palvelukodeissa tai asiakkaasi kodissa.
• Kodinhuoltajana sinulta edellytetään luotettavuutta, joustavuutta, aloitekykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Kodinhuoltajan koulutus soveltuu hyvin myös opiskelijoille, joilla on oppimiseen liittyviä erityistarpeita.

Hakuaika
01.01.2021 - 15.03.2021

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Koulutuksen alussa opiskelija ja vastuuopettaja tekevät yhdessä opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Siinä huomioidaan opiskelijan tavoitteet ja aikaisempi osaaminen.

Koulutus sisältää tietopuolista opetusta ja työpaikalla oppimista. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa koko tutkinto tai tutkinnon osia puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus-tai ammattitutkinnosta.

Lisätietoja antaa
Toimitilahuoltaja/ laitoshuoltaja-opinnoista Tiina Siilamo-Kuusinen P. 0403474071, tiina.siilamo-kuusinen@lhkk.fi

Kodinhuoltaja-opinnoista Teija Asikainen puh 040 347 4099, teija.asikainen@lhkk.fi

Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelinnumerosta 0295 020 702. Koulutushakemuksesi tilannetta voit seurata Oma asiointi-palvelussa os. www.te-palvelut.fiI. Koulutus on osallistujalle maksutonta.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395
asiakaspalvelu@lhkk.fi

Tietosuoja