Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
Tutkintotyyppi
Ammattitutkinto
Kohderyhmä
Koulutus soveltuu jatkokoulutukseksi liha- ja elintarviketeollisuudessa työskenteleville, joilla on hankittuna aikaisempaa osaamista alalta, joko koulutuksen tai työkokemuksen kautta. Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto soveltuu tuotantoympäristöön, jossa lihatuotteiden ja elintarvikkeiden valmistus tapahtuu automatisoidusti linjamuotoiselle tuotannolle tyypillisenä jatkuvana prosessina.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka muodostuu itsenäisestä etäopiskelusta, lähiopetuspäivistä, työssäoppimisesta, pienryhmätyöskentelystä ja -ohjauksesta, sekä verkko-opiskelusta. Tutkinnon läpäiseminen edellyttää työpaikalla järjestettyjen näyttöjen hyväksyttyä suorittamista.

Kuvaus
Opit valmistamaan valitsemasi tutkinnon osien mukaan erilaisia liha- ja elintarvike-alan tuotteita ja varmistamaan laatua teollisuuden tarpeet huomioiden. Elintarviketeollisuuden ammattilainen työskentelee osana teollisuuden valmistusketjua. Toimit vaihtoehtoisesti valmistusketjun eri vaiheissa, kuten lihan teurastus, lihanleikkuu sekä muiden elintarvikkeiden alkukäsittely, lihatuotteiden ja elintarvikkeiden valmistus, lihatuotteiden ja muiden elintarvikkeiden pakkaaminen sekä varastointi. Tuotteeseen kohdistuvaa käsityötä ei prosessissa esiinny lainkaan tai sen osuus on ainakin hyvin vähäinen ja tyypiltään se on lähinnä vaihetyöksi luokiteltavaa. Työvaiheet, tuotesiirrot ja tuotteiden panostukset tapahtuvat koneellisesti. Ammattitaitoa tarvitaan näiden koneiden ja laitteiden sekä prosessin käyttöön ja hallintaan, ohjaamiseen, seurantaan ja tarvittavien korjaustoimenpiteiden suorittamiseen määriteltyjen laatukriteereiden toteuttamiseksi, voit myös ryhtyä alan yrittäjäksi.

Koulutuksen kaikille yhteiset opintokokonaisuudet

- Orientaatio opiskeluun
- Raaka-aineiden hallinta ja käyttö
- Tuotteiden valmistaminen prosessissa
- Erityisruokavaliotuotteet
- Koneiden ja laitteiden käyttö
- Puhtaanapito
- Elintarvikelainsäädäntö
- Omavalvonta
- Työturvallisuus ja ergonomia
- Pakkaaminen
- Laatu
- Taloudellinen toiminta

Hakuaika
Jatkuva haku

Kustannukset opiskelijalle
Koulutuksen osallistumismaksu on 400€. Maksua ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Opiskelija kustantaa itse oppikirjat sekä muun tarvittavan sähköisen opetusmateriaalin maksut.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja tai oma yritys, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet. Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Lisätietoja antaa
Jouko Vahekoski, puh. 040 6104 857 tai jouko.vahekoski@lhkk.fi
Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.lhkk.fi

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja