Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Kokki, ravintola- ja cateringalan perustutkinto (työvoimakoulutus)
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
Tutkintotyyppi
Perustutkinto
Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu ravintola- ja cateringalasta kiinnostuneille 20 vuotta täyttäneille työnhakijoille, joilla on vähintään peruskoulua vastaavat tiedot. Alalla työskentely edellyttää hyvää terveyttä ja joustavuutta työaikojen suhteen.

Toteutus
Koulutuksessa on lähiopetusta, verkko- ja etäopetusta sekä työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta. Henkilökohtainen ohjaus ja tuki ovat vahvasti läsnä koko opintojen ajan.

Kuvaus
Voit myös suorittaa vain tutkinnon osia. Perustutkintoon voi hakeutua vaikka ei olisikaan alan aikaisempaa kokemusta. Perustutkinnossa on tavoitteena saada osaaminen alan perustietoihin ja taitoihin kokin ja tarjoilijan perustyötehtäviin. Perustutkinnon suorittanut voi työskennellä monissa työtehtävissä sekä alan työpaikoissa valitsemalla valinnaiset tutkinnon osat omien tavoitteiden mukaisesti.

Voit hakeutua suorittamaan myös suurtalouskokin ammattitutkintoa. Suurtalouskokin ammattitutkinnossa edellytetään aikaisempaa osaamista alalta, tutkinto tai työkokemusta ja kykyä toimia itsenäisesti halliten kokonaisuutta.

Koulutukseen voi hakeutua joustavasti jatkuvassa haussa ja koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (hoks). Aikaisempi osaaminen huomioidaan opintoihin.

Hakuaika
Jatkuva haku

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä tutkintotilaisuudet.

Lisätietoja antaa
Koulutuksesta antaa tarvittaessa lisätietoja koulutusalavastaava Melina Jokila, puh. 040 347 4082, s-posti: melina.jokila@lhkk.fi

Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702. www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha) ja www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Lisätietoja hakemisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista antaa Työlinjan koulutusneuvonta
puh. 0295 020 702 (ma - pe klo 9.00 - 16.15), koulutusneuvonta@tetoimisto.fi ja ww.facebook.com/koulutusneuvonta.

Koulutukseen hakeudutaan Internetin kautta: www.te-palvelut.fi. Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi. Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa (www.te-palvelut.fi).

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395
asiakaspalvelu@lhkk.fi

Tietosuoja