Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
Tutkintotyyppi
Ammattitutkinto
Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät toiminta- ympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Toteutus
Valmistavassa koulutuksessa kartutat taitoasi tukea, hoitaa ja ohjata kehitysvammaista henkilöä ja hänen läheisiään eri tilanteissa, elämänvaiheissa sekä erilaisissa toimintaympäristöissä. Saat työsi tueksi uusinta tietoa kehitysvammaisuudesta sekä kehitysvammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen tarkoitetuista palveluista. Valmistavan koulutuksen lähipäiviä on kerran kuukaudessa lukuunottamatta kesä-heinäkuuta.

Kuvaus
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät toiminta- ympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto on tutkinto, jonka voi suorittaa työn ohella ilman muodollisia pohjakoulutusvaatimuksia. Voit suorittaa tutkinnon joko
• osallistumalla valmistavaan koulutukseen eli lähipäivien teoriaopetukseen ja osoittamalla osaamisesi työpaikalla järjestettävissä näytöissä aina tutkinnon osittain TAI
• Jos olet toiminut pitkään laaja-alaisissa kehitysvamma-alan työtehtävissä ja omaat myös riittävän tietopuolisen osaamisen, voit suorittaa tutkinnon ilman valmistavaa koulutusta osoittamalla osaamisesi suoraan tutkintotilaisuuksissa.
• Jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan yksilöllinen opinpolku tutkinnosta vastaavan opettajan kanssa.
Tutkinnon tavoitteisiin voit tutustua opetushallituksen sivuilla: www.oph.fi/nayttotutkintojen_perusteet

Hakuaika
Jatkuva haku

Kustannukset opiskelijalle
Osallistumismaksu koko tutkinnollle 500€. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa omaehtoista ammatillista koulutusta. Maksuja ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle.

Koulutus soveltuu myös työttömyysetuudella opiskeleville. Selvitä, täyttyvätkö työttömyysetuudella opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista.

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet. Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Lisätietoja antaa
Vastuuopettaja Katja Hakkarainen puh. 050 537 2443, katja.hakkarainen@lhkk.fi
Oppisopimusasiat koulutusasiantuntija Satu Nyman satu.nyman@lhkk.fi
Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa https://www.lhkk.fi/koulutushaku/

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin keinoin poistaa. Aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös voi olla esteenä opiskelijavalinnalle, jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät.
Opiskeluoikeuden arviointia voi tapahtua myös opiskelun aikana. Jos on aihetta epäillä, että opiskelijalla voi olla opiskeluoikeiden peruuttamiseen johtava terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä este, hänet voidaan määrätä terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin esim. huumausainetestiin. Lisätietoa terveydentilavaatimuksista saa SORA-lainsäädännöstä.

Lisäksi opinnoissa, joissa opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, aiempi tuomio tietyistä rikoksista voi olla esteenä opiskeluoikeudelle. Opiskelijaa voidaan pyytää toimittamaan ote rikosrekisteristä opiskeluoikeuden arviointia varten.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja