Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Varastonhoitaja, logistiikan perustutkinto (oppisopimus)
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Logistiikan perustutkinto
Tutkintotyyppi
Perustutkinto
Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, koostuen lähiopetuksesta (1pv/kk), etäopiskelusta verkkoympäristössä ja työelämässä oppimisesta omassa työpaikassa. Tutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen näytössä, käytännön työtehtävissä omalla työpaikalla.

Kuvaus
Koulutuksessa opit varastoalan työtehtävissä tarvittavat taidot; tavaran vastaanottoon ja säilytykseen sekä asiakirjojen tekemiseen. Varastonhoitajan tehtäviin kuuluvat inventointi ja saldonhallinta, erilaiset varastokirjanpitoon liittyvät tehtävät sekä telematiikan hyödyntäminen työssä. Erilaiset trukinkuljettajan tehtävät ovat osa koulutusta sekä muita varastossa käytettävien koneiden ja laitteiden käytön harjoittelu.

Varastonhoitajana osaat varastoida ja kuljettaa tavaran. Hallitset myös talouden, kierrätyksen sekä tietoverkot. Varastonhoitajana hoidat varaston asiakirjat ja varastokirjanpidon sekä tunnet varastotalouden ja sen vaikutuksen yrityksen talouteen.

Osaat tehdä varastoalan tehtävät käsin, koneellisesti tai automatiikan avulla. Työssä vaaditaan tarkkuutta, tietoteknisiä taitoja ja riittävää fyysistä kuntoa. Työ on vastuullista asiakaspalvelutyötä, johon sisältyy paljon päätetyöskentelyä.

Varastonhoitajana toimit materiaalikuljetusten ja varastoinnin parissa osana järjestelmää, jossa olet usein palvelutilanteessa asiakkaan kanssa. Varastonhoitajat työskentelevät teollisuuslaitosten, kauppojen, tukkuliikkeiden ja yritysten varastoissa sekä varastopalveluyrittäjinä.

Hakuaika
Jatkuva haku

Kustannukset opiskelijalle
Koulutus voidaan suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä työntekijälle että työnantajalle. www.oppisopimus.net

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet. Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Lisätietoja antaa
Opinto-ohjaaja Päivi Hasia, puh. 050 3620 878, päivi.hasia@lhkk.fi tai opettaja Vesa Rantala 040 3474 042 vesa.rantala@lhkk.fi

Mikäli olet kiinnostunut työttömyysetuudella tuetusta opiskelusta, ota yhteyttä TE-toimistoon.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja