Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Varastonhoitaja, logistiikan perustutkinto
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Logistiikan perustutkinto
Tutkintotyyppi
Perustutkinto
Kohderyhmä
Materiaalinkäsittelijän suuntautumisvaihtoehto. Koulutus sopii sukupuolesta riippumatta vasta-alkajille kuin myös metalli- tai työkoneenkuljetuskokemusta omaaville.

Toteutus
Opiskelija suorittaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti varastonhoitajan koulutusohjelmasta 4 pakollista ja 4 valinnaista tutkinnon osaa. Lisäksi suoritetaan 3 yhteistä tutkinnon osaa. Osaaminen todetaan alan työpaikoilla näytöillä. Koulutuksen kesto on henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti noin 2,5- 3 vuotta.

Kuvaus
Kiertotalous on uusi talousmalli, joka pyrkii maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään. Materiaalien tunnistaminen, lajittelu, talteenotto ja kierrätysmateriaalien hyödyntäminen ovat yhä tärkeämmässä roolissa jatkuvasti niukentuvien luonnonvarojen johdosta. Kiertotalousyritysten palvelut ja toiminta räätälöidään entistä enemmän asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Yhä tiukentuvat ympäristö- ja työturvallisuusmääräykset, laatuvaatimukset ja materiaalin kierrätys ja uudelleenkäyttö edellyttävät ajantasaisia tietoja ja toimintatapoja.

Koulutuksen pääsisältöjä ovat materiaalien vastaanotto ja tunnistus, lajittelu, säilytys, työkoneiden käyttö ja huolto, yritystoiminnan peruskäsitteet sekä asiakaspalvelu. Ammattialan erityispiirteiden mukaisesti perehdytään ruotsin- ja englannin kielen sanastoon, sekä yleisesti tarvittaviin taitoihin. Koulutuksen aikana suoritetaan tulityökortti, työturvakortti, trukkikortti sekä ADR-lupa sisältäen räjähde- ja säteilyluokat.

Hakuaika
Jatkuva haku

Kustannukset opiskelijalle
Koulutus on maksutonta. Opiskelija kustantaa itse oppikirjat sekä muun tarvittavan opetusmateriaalin. Perustutkinto suorittaville opiskelijoille tarjotaan maksuton aamupuuro ja lounas (ei koske oppisopimus, eikä työvoimapoliittisessa koulutuksessa opiskelevia).

Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä työntekijälle että työnantajalle. www.oppisopimus.net

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet. Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Lisätietoja antaa
Opinto-ohjaaja Päivi Hasia, puh. 050 3620 878, päivi.hasia@lhkk.fi tai koulutusalavastaava Kirsi Vainio, 040 7797 563, kirsi.vainio@lhkk.fi

Mikäli olet kiinnostunut työttömyysetuudella tuetusta opiskelusta, ota yhteyttä TE-toimistoon.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja