Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
Tutkintotyyppi
Ammattitutkinto
Kohderyhmä
Kotityöpalvelujen osaamisala soveltuu sinulle, joka toimit jo henkilökohtaisena avustajana/ kodinhuoltajana tai olisit kiinnostunut alasta.

Toimitilahuollon osaamisala soveltuu sinulle, joka toimit jo puhtausalalla tai olisit kiinnostunut alasta.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää hyvää suullista suomen kielen taitoa. Koulutukseen osallistuvalla tulee olla hyvä terveys. Jos kykenet itsenäiseen työskentelyyn ja olet asiakaspalveluhenkinen ja vastuuntuntoinen, sovit alalle.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta.

Kuvaus
Kotityöpalvelujen osaamisalan (henkilökohtainen avustaja/kodinhuoltaja) suorittanut on puhdistuspalvelualan laaja-alainen ammattilainen. Henkilökohtainen avustaja avustaa tukea tarvitsevaa henkilöä kotona ja kodin ulkopuolella: päivittäisissä toimissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisten vuorovaikutusten ylläpitämisessä. Työpäivääsi kuuluu esimerkiksi avustamis- ja asiointipalveluja, kotisiivouspalveluja, tekstiili- ja vaatehuoltopalveluja tai ruoanvalmistuspalveluja erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Avustajan työn tarkoitus on auttaa tukea tarvitsevaa henkilöä toteuttamaan omia valintojaan elämässään eli tukea asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumista. Henkilökohtainen avustaja on suojattu tutkintonimike, jota voivat käyttää vain tutkinnon suorittaneet henkilöt. Kodinhuoltaja tuottaa ateria-, avustamis-, siivous-, tekstiilinhuolto- ja myös erilaiset asiointitehtävät ja viriketoiminnan ja vapaa-ajan toiminnan järjestäminen.

Toimitilahuollon osaamisalan (toimitilahuoltaja/ laitoshuoltaja) suorittanut on puhdistuspalvelualan laaja-alainen ammattilainen. Koulutuksen suorittaminen antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa puhdistuspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa. Toimitilahuoltaja työskentelee erityyppisissä asiakaskohteissa/ toimintaympäristöissä kuten esimerkiksi oppilaitoksissa, päiväkodeissa, toimistoissa, urheilu- ja liikuntatiloissa, hotelleissa. Laitoshuoltajan työ- ja toimintaympäristöjä ovat erilaiset sosiaali- ja terveydenhuollon laitokset, esimerkiksi sairaalat ja terveysasemat, hoivakodit.

Hakuaika
Jatkuva haku

Kustannukset opiskelijalle
Osallistumismaksu 400 €. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa omaehtoista ammatillista koulutusta. Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä työntekijälle että työnantajalle.

HUOM! Tämä koulutus on mahdollista suorittaa myös työvoimakoulutuksena. Työvoimakoulutukseen voidaan valita työttömiä tai työttömyysuhan alaisia vähintään 20-v. työnhakijoita, jotka täyttävät koulutuksen pääsyvaatimukset ja joiden työllistymismahdollisuuksia ko koulutus parantaa. Valinta koulutukseen tehdään yhdessä kouluttajan kanssa, lopullisen valintapäätöksen työvoimakoulutukseen tekee Hämeen te-toimisto.

Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelinnumerosta 0295 020 702. Koulutushakemuksesi tilannetta voit seurata Oma asiointi-palvelussa os. www.te-palvelut.fi.

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet. Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Lisätietoja antaa
Kotityöpalvelun osaamisala opettaja, Teija Asikainen, puh. 040 3474 099, teija.asikainen@lhkk.fi ja toimitilahuollon osaamisala opettaja Tiina Siilamo-Kuusinen, puh. 040 3474 071, tiina.siilamo-kuusinen@lhkk.fi

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja