Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Tutkintotyyppi
Perustutkinto
Kohderyhmä
Lähihoitajan koulutus on tarkoitettu alalle aikoville, jo alalla työskenteleville ja ammatinvaihtajille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisläheisestä työstä erilaisten asiakasryhmien parissa.

Kaikki hakijat saavat kutsun toukokuun soveltuvuuskokeeseen sähköpostilla siihen osoitteeseen, jonka hakija on ilmoittanut hakemuksessaan. Kokeeseen pitää ilmoittautua kutsun ohjeiden mukaisesti. Koe pidetään 5.5.2022

Kuvaus
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella, lähihoitajalla, on monipuolinen osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, huolenpito-, kuntoutus- ja kasvatus- sekä ohjaustehtävistä.

Lähihoitajalla tulee olla hyvät ammatilliset, eettiset sekä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot toimia potilas- ja asiakastyössä sekä moniammatillisissa työryhmissä. Lähihoitajan tulee hallita myös alaan liittyvä tietotekniikka ja teknologiaosaaminen. Lähihoitajan työ edellyttää työntekijältä joustavuutta ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä valmiutta elinikäiseen oppimiseen. Koulutukseen hakijalla on oltava valmiudet niin opiskelussa kuin työelämässä tehdä vuorotyötä.

Tutkinnon rakenne:
Tutkinto muodostuu pakollisista ja yhdestä valinnaisesta tutkinnonosista. Osaamisalan tutkinnonosan vaihtoehdot ovat:

• Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
• Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
• Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
• Vammaistyön osaamisala

Tutkinnon voi suorittaa:
• omaehtoisena koulutuksena
• työn ohella tapahtuvana koulutuksena
• oppisopimuskoulutuksena
Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka, jotta työnantajan kanssa voidaan solmia oppisopimus. Tutkinnon sisältöön ja tavoitteisiin voi tutustua osoitteessa https://www.osaan.fi Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä työntekijälle että työnantajalle.

Hakuaika
01.03.2022 - 31.05.2022

Kustannukset opiskelijalle
Koulutus on maksutonta. Opiskelija kustantaa itse oppikirjat sekä muun tarvittavan opetusmateriaalin. Perustutkinto suorittaville opiskelijoille tarjotaan maksuton aamupuuro ja lounas (ei koske oppisopimus, eikä työvoimapoliittisessa koulutuksessa opiskelevia).

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet.

Lisätietoja antaa
Susanna Kauppi, puh. 040 6895 609, susanna.kauppi@lhkk.fi tai Anneli Paakki, puh. 040 713 0593, anneli.paakki@lhkk.fi

Mikäli olet kiinnostunut työttömyysetuudella tuetusta opiskelusta, ota yhteyttä TE-toimistoon.

Hakeutumisen edellytykset:
Koulutukseen valitaan alalle soveltuvia, joilla on oppivelvollisuus suoritettuna, hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa ammatillisissa perustutkinnoissa” (91/011/2014).
Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin keinoin poistaa. Aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös voi olla esteenä opiskelijavalinnalle, jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät.
Opiskeluoikeuden arviointia voi tapahtua myös opiskelun aikana. Jos on aihetta epäillä, että opiskelijalla voi olla opiskeluoikeiden peruuttamiseen johtava terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä este, hänet voidaan määrätä terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin esim. huumausainetestiin. Lisätietoa terveydentilavaatimuksista saa SORA-lainsäädännöstä.

Lisäksi opinnoissa, joissa opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, aiempi tuomio tietyistä rikoksista voi olla esteenä opiskeluoikeudelle. Opiskelijaa voidaan pyytää toimittamaan ote rikosrekisteristä opiskeluoikeuden arviointia varten.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja