Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lähiesimiestyön ammattitutkintoHae koulutukseen
Tutkinto
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Tutkintotyyppi
Ammattitutkinto
Kohderyhmä
Työryhmän jäsenenä päivittäisessä työssä toimivat työryhmän esimiehet. Koulutus sopii eri toimialoilla kuten mm. kaupan, sosiaalipalveluiden, teollisuuden ja siivoustyön aloilla työryhmän jäsenenä toimiville lähiesimiestyön tekijöille.

Toteutus
Koulutus sisältää sekä lähiopetusta, itsenäistä opiskelua että oppimista työpaikalla.

Kuvaus
Tavoitteet ja hyödyt

Valmistavan koulutuksen tavoitteena on vahvistaa esimiesosaamista työryhmän johtajana sekä hahmottaa oman vastuualueen roolia organisaatiossa. Koulutus ja tutkinto tukevat esimiesaseman haltuunottoa.

Tutkinnon muodostuminen

Valmistava koulutus muodostuu lähipäivistä, jotka tukevat esimiestyössä kehittymistä ja antavat valmiuksia lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittamiseen. Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Lähiesimiestyön ammattitutkinnon osoitetaan omalla työpaikalla omia työtehtäviä tehden.

Pakollinen tutkinnon osa
- Lähiesimiehenä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat
- Asiakassuhteiden hoito
- Toiminnan kannattavuus
- Henkilöstötyö
- Kehittämissuunnitelma

Kaikille yhteiset opintokokonaisuudet
- Esimiestyön perusteet ja esimiestaitojen kehittäminen
- Toimintaympäristön tunteminen
- Henkilöstöasioiden hoito
- Työhyvinvointikortti
- Talouden suunnittelu, budjetointi ja seuranta
- Perehdyttäminen
- Työlainsäädäntö
- Viestintä ja vuorovaikutus esimiestyössä

Hakuaika
Jatkuva haku

Kustannukset opiskelijalle
Osallistumismaksu 340 €. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa omaehtoista ammatillista koulutusta.

1.1.2019 lähtien koulutuksen osallistumismaksu on 480€.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä tutkintotilaisuudet.
Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Lisätietoja antaa
Kai Metsänvuori, puh. 040 6840 740, kai.metsänvuori@lhkk.fi

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto
avoinna ma-to klo 9-15