Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Tutkintotyyppi
Ammattitutkinto
Kohderyhmä
Lähiesimiestyön ammattitutkinto soveltuu eri toimialojen esimiehille ja esimiestaitoja työssään tarvitseville henkilöille. Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisellä otteella onnistuneen esimiestyön perustiedot ja taidot sekä tulevaisuuden haasteet.
Esimiehen tärkein tehtävä on johtaminen. Miten esimiehenä varmistat, että ihmiset voivat onnistua työssään. Tavoitetietoinen, osaava, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö on menestyvän työyhteisön ja sen johtamisen kulmakivi. Koulutus haastaa sekä sinut että työyhteisön oppimaan ja kehittymään.

Toteutus
Koulutus sisältää sekä lähiopetusta, itsenäistä opiskelua että oppimista työpaikalla. Koulutuksen kesto n. vuosi.

Kuvaus
Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.
Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.
Pakollinen tutkinnon osa
• Lähiesimiehenä toimiminen
Valinnaiset tutkinnon osat
• Asiakassuhteiden hoito
• Toiminnan kannattavuus
• Henkilöstötyö
• Kehittämissuunnitelma

Hakuaika
Jatkuva haku

Kustannukset opiskelijalle
Osallistumismaksu 480 €. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa omaehtoista ammatillista koulutusta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle.

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet. Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Lisätietoja antaa
Opettaja Hannu Pekkala, hannu.pekkala@lhkk.fi tai p. 040 869 8325

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja