Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen, Vanhustyön erikoisammattitutkinnon osa
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Vanhustyön erikoisammattitutkinto
Tutkintotyyppi
Erikoisammattitutkinto
Koulutuksen ajankohta
01.09.2020 - 31.12.2020
Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu muistisairaiden parissa, vanhustyössä sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville ja jotka ovat kiinnostuneita lisäämään osaamistaan muistioireisten ikääntyneiden hoito- ja hoivatyössä. Täydennyskoulutus antaa
lisää tietämystä muistisairauksista sekä valmiuksia kohdata ja työskennellä muistioireisten asiakkaiden kanssa. Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen on tutkinnon osa Vanhustyön erikoisammattitutkinnosta.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähi-, etä- ja verkko-opetusta. Seuraava aloitus 1.9.2020. Sinulla on mahdollisuus suorittaa myös koko tutkinto.

Syksyn lähipäivät ovat seuraavat:

to 3.9.2020
to 17.9.2020
to 1.10.2020
to 22.10.2020
to 5.11.2020

Kuvaus
Koulutuksen sisältö

• muistioireisen ikääntyneen ihmisen vuorovaikutuksen ja toimintakyvyn tukeminen
• muistioireisen ikääntyneen ihmisen lääkehoidon ja saattohoidon toteuttaminen
• muistioireisen ikääntyneiden ihmisten palveluiden kehittäminen
• oman ammattitaidon kehittäminen muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukemisessa

Hakuaika
01.04.2020 - 05.08.2020

Kustannukset opiskelijalle
Osallistumismaksu tutkinnon osan suorittamisesta on 175e. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa omaehtoista ammatillista koulutusta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimusasioissa ota yhteyttä oman alueesi oppisopimusviranomaiseen. www.oppisopimus.net

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet. Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Lisätietoja antaa
Vastuuopettaja Sanna Seppänen 040 713 05 52 tai sähköposti etunimi.sukunimi@lhkk.fi

Oppisopimusasioista vastaa koulutusasiantuntija Satu Nyman 040 1975540 tai sähköposti etunimi.sukunimi@lhkk.fi

Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.lhkk.fi

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395
asiakaspalvelu@lhkk.fi

Tietosuoja