Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon osa, vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Vanhustyön erikoisammattitutkinto
Tutkintotyyppi
Erikoisammattitutkinto
Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneelle työntekijälle, jolla on perushoidon osaamista ja työkokemusta vanhustyössä. Tutkinnon suorittaminen antaa valmiuksia toimia oman työnsä asiantuntijana ja tehdä vanhustyön osaamisen vaativia tehtäviä.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähi-, etä- ja verkko-opetusta.
Seuraava aloitus 15.8.2019. Sinulla on mahdollisuus suorittaa myös koko tutkinto.

Syksyn lähipäivät ovat seuraavat:
15.8.2019 klo 12.30-16.30
26.8.2019 klo 8.15-16
4.9.2019 klo 12.30-16.30
19.9.2019 klo 12.30-16.30
3.10.2019 klo 12.30-16.30
7.11.2019 klo 12.30-16.30

Kuvaus
Koulutuksen sisältö

• vanhustyötä koskevat säädökset, määräykset ja ohjeet
• tiimityöskentely ja vastuuhenkilönä toiminen
• perehdyttäminen ja opiskelijoiden ohjaus vanhustyössä
• vanhustyön laadun kehittäminen
• taloudelliset ja kestävän kehityksen periaatteet vanhustyössä
• työhyvinvointi vanhustyössä
• oman toiminnan kehittäminen vanhustyön vastuuhenkilönä

Hakuaika
Jatkuva haku

Kustannukset opiskelijalle
Osallistumismaksu tutkinnon osan suorittamisesta on 150e. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa omaehtoista ammatillista koulutusta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimusasioissa ota yhteyttä oman alueesi oppisopimusviranomaiseen. www.oppisopimus.net

Opiskelun henkilökohtaistaminen
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näyttötilaisuudet.

Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen.

Lisätietoja antaa
Vastuuopettaja Sanna Seppänen 040 713 05 52 tai sähköposti etunimi.sukunimi@lhkk.fi

Oppisopimusasioista vastaa koulutusasiantuntija Satu Nyman 040 1975540 tai sähköposti etunimi.sukunimi@lhkk.fi

Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.lhkk.fi

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto
avoinna ma-to klo 9-15